Frågor & svar
Nyheter

Extra resurser till välfärden

Naturvetarna har analyserat frågan och välkomnar beskedet om att 5,7 miljarder tillförs välfärden redan i år.

Publicerad: Uppdaterad:

Beskedet innebär att kommunerna får 3,5 miljarder extra kronor i år, regionerna får 1,5 miljarder kronor och rättsväsendet 0,7 miljarder. Tillskottet sker i vårändringsbudgeten. Det räcker emellertid inte med att bara tillskjuta extra resurser. Det gäller också att använda resurserna på ett klokt sätt. Om så sker kan tillskottet inte bara generera ett kortsiktigt andrum utan också en möjlighet att på ett mer ordnat sätt ställa om verksamheten så att den blir långsiktigt hållbar.

För hälso- och sjukvårdens del behövs framför allt ett ökat fokus på medarbetarna i välfärden och det förebyggande arbetet för att ohälsa.

– Mina samtal med våra medlemmar i regionerna runt om i landet har övertygat mig om att det långsiktigt går att spara stora belopp genom att involvera medarbetarna i ett utvecklingsarbete. Det handlar om allt ifrån att effektivisera administrationen till att i ökad utsträckning få ett systemperspektiv, säger Marita Teräs, utredare på Naturvetarna.

Konkret kan det exempelvis handla om att vakanta dietisttjänster eller underbemanning på de medicinska laboratorierna leder till ineffektivitet. I spåret av kortsiktig spariver eller nitiska försök att följa en budget som inte matchar verkligheten får vi förlängda vårdtider, ökat lidandet för patienten och utarbetat vårdpersonal.

Naturvetarna vill också passa på att uppmana regionerna att använda en del av det extra tillskottet för att investera i vårdpersonalens kompetensutveckling och öka möjligheten att delta i klinisk forskning. Det är helt nödvändigt för att hänga med i den digitala och medicinska utvecklingen och klara kompetensbehovet framöver.

Marita Teräs

utredare

Kommentarer

Kommentera