Frågor & svar
Nyheter

Thomas Steinwall 2020-04-24

Svaret kanske är båda. Självklart behövs beredskapslager men med klimatförändringar ökar möjligheterna att odla i Sverige