Frågor & svar
Nyheter

Magnus 2020-09-09

En energiomställning mot klimatneutrala transporter är på väg, men inom överskådlig tid kommer produktion av drivmedel att behövas. Argumentet att om raffinaderiet i Lysekil inte byggs skulle Sveriges utsläpp sänkas och vår klimatpåverkan minskas håller inte. Utsläpp måste ses internationellt och inte nationellt. Efterfrågan på drivmedel finns, vilket innebär att byggs det inte i Lysekil sker det i utlandet. Följden blir ökade utsläpp genom transport av det drivmedlet till användare i Sverige. Därtill kan det, beroende på var ett ev. annat raffinaderi skulle byggas i världen vara så att det byggs på en plats som har betydligt sämre miljölagstiftning och arbetsmiljökrav än Sverige, vilket vore ett dåligt alternativ om man ser till global hållbarhet.