Frågor & svar
Nyheter

C 2020-08-28

Hela argumentet för utbyggnaden antar väl att vi ska fortsätta använda en massa fossila bränslen, samtidigt som vi är mitt i en klimatkris som säger att vi måste sluta göra det. För att hitta de hållbara lösningarna behöver vi våga förändra vårt levnadssätt. Men det är klart att Ludwig inte är en objektiv part i detta eftersom de har vinstintresse i att det blir av.