Frågor & svar
Nyheter

Ocki Tiger 2020-11-17

Det behöver finnas fler vargar i vårt land! Ingen vill att de inavlas vilket nästan är naturligt eftersom de är så få. Om människor kunde leva mer i samklang med naturen och djuren hade vi kunnat få en biologisk mångfald. Skövla inte skogarna! Låt de vilda djuren leva sina liv på sitt sätt. Sprid inte giftigt bly i naturen. Se till att ordna ordentliga stängsel till tamdjur. Förbjud löshundsjakt. Ställ mycket högre krav för att få jaktlicens. Att döda en annan individ borde inte få räknas som nöje. Endast naturfolk behöver jaga djur för att få föda.