Frågor & svar
Nyheter

Duellen: Finns det plats för fler vargar i Sverige?

Det finns runt 365 vargar i Sverige, enligt Naturvårdverket. WWF menar att populationen borde öka för att förhindra inavel och utrotning. En riksdagsledamot från Kristdemokraterna hävdar i stället att fler vargar skulle vara ett hot mot en levande landsbygd.

Publicerad:

JA

Sandra Jönsson, rovdjursexpert WWF


Vilket är ditt främsta skäl till att fler vargar borde finnas i Sverige?

Vargpopulationen är liten, inavlad och dessutom utsatt för en omfattande illegal jakt. Den balanserar fortfarande på gränsen till gynnsam bevarandestatus och klassas som starkt hotad på Artdatabankens rödlista. För att vara livskraftig på lång sikt behöver populationen viss förstärkning, inte minst genetiskt.

Hur ska vargen på ett bättre sätt samsas med människan?

Förebyggande åtgärder och skydd för både jakthundar och tamdjur (framförallt får) är fortsatt viktigt för att förhindra att angrepp sker. På lite längre sikt behöver man öka acceptansen för vargar, stärka tilliten till förvaltningen, främja dialog och arbeta mer med konflikthantering. Vargar berör människor, som dessutom kan ha vitt skilda synsätt och värderingar. Det innebär också att vargförvaltningen även har en del kommunikationsutmaningar.

Hur ska man undvika inavel i vargstammen?

Det handlar bland annat om att underlätta för invandrande finsk-ryska vargar, så att de kan röra sig ner genom Sverige för att bilda familj och genetiskt bidra till populationen. Vi behöver också i möjligaste mån hålla genetiskt värdefulla vargindivider utanför skydds- eller licensjakt. En liten vargpopulation löper dessutom högre risk för inavel, vilket ökar betydelsen av de invandrande vargarna.

Vilka åtgärder krävs för att vargen inte ska klassas som starkt hotad?

Det handlar både om en ren populationsökning och om en spridning. Brist på tolerans och en omfattande illegal jakt är några av de största hoten. Åtgärder som ökar acceptansen och minskar den illegala jakten är oerhört viktiga att identifiera och satsa på.


NEJ

Kjell-Arne Ottosson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, talesperson i rovdjursfrågor

Vilket är ditt främsta skäl till att färre vargar borde finnas i Sverige?

Vi klarar inte av att hantera stammarna idag, då kan vi inte späda på problemen ytterligare. Dessutom är det en stor utmaning att sprida vargstammen mer. Vill vi ha ett Sverige med en levande landsbygd där människors livskvalitet sätts högt, öppna betade marker med hög biologisk mångfald, aktiva människor som vårdar kulturarvet löshundsjakt och därigenom bedriver jakt och viltvård? Är svaret ja på den frågan är koncentrationerna av varg alldeles för höga för delar av Sverige idag.

Hur ska vargen på ett bättre sätt samsas med människan?

Får vi en väl fungerande förvaltning med licensjakt där människor som bor och verkar inom vargrevir tas på allvar är mycket löst. Utöver detta måste också riktlinjerna för när skyddsjakt ska medges uppdateras.

Hur ska man undvika inavel i vargstammen?

Som i dag, genom att se till att vi fortsatt får invandring av nya vargar från Finland / Ryssland. Klarar vi inte uppsatta målet med en ny varg in i reproduktion vart femte år finns möjligheter att flytta in varg. Idag ligger vi över målet så än så länge ordnar naturen detta själv.

Vilka åtgärder krävs för att vargen inte ska klassas som starkt hotad?

Det krävs att man ser sanningen och noterar att vargen inte är utrotningshotad som art idag. Därför behöver också art- och habitatsdirektivets bilagor uppdateras så att vi får en rovdjursförvaltning som bygger på de nationella utmaningarna vi har med för stora koncentrationer utan att EU ska sätta käppar i hjulet.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Ocki Tiger 2020-11-17

Det behöver finnas fler vargar i vårt land! Ingen vill att de inavlas vilket nästan är naturligt eftersom de är så få. Om människor kunde leva mer i samklang med naturen och djuren hade vi kunnat få en biologisk mångfald. Skövla inte skogarna! Låt de vilda djuren leva sina liv på sitt sätt. Sprid inte giftigt bly i naturen. Se till att ordna ordentliga stängsel till tamdjur. Förbjud löshundsjakt. Ställ mycket högre krav för att få jaktlicens. Att döda en annan individ borde inte få räknas som nöje. Endast naturfolk behöver jaga djur för att få föda.

jane iassonidis 2020-11-17

Då skyddsjakter accepteras allför lättvindigt är det ytterst svårt att få en genetiskt livskraftig vargstam. De invandrade vargarna skjutsbort innan de ens hinner påbörja vandringen nedåt i landet för att hitta en partner. Alla på landsbygden är INTE emot varg men dessa får sällan komma till tals.

Mattias A 2020-11-17

Håller med Smauge och Hans. Vargen hör hemma i vår natur. Vi kan leva med den, bara vi tänker oss för. Enstaka vargar som ställer till problem måste man kanske skjuta. Ottosson verkar leva i en tid som är förbi.

Sofie Nylander 2020-11-15

Vargen har lika stor rätt att leva som människan. Vargstammen måste öka för att minska inaveln. Mer bidrag till fårägare för stängsel, ökad kontroll av illegal vargjakt och skärpta straff för illegal vargjakt. Det värsta rovdjuret är människan inte vargen!

Anna 2020-11-15

Håller med Hans Ring m fl om att vargen självklart ska finnas i vår natur. De hör dit vilket inte jägarna gör. Förvånad att Naturvetarna ens ifrågasätter detta

Mattias A 2020-11-13

Håller med Smauge och Hans. Vargen hör hemma i vår natur. Vi kan leva med den, bara vi tänker oss för. Enstaka vargar som ställer till problem måste man kanske skjuta. Ottosson verkar leva i en tid som är förbi.

Hans Ring 2020-11-13

Konsekvensen av Ottossons resonemang blir att vi ska utrota alla stora rovdjur i hela världen, eftersom det bor människor överallt. Det är så futtigt tänkt !

Smauge 2020-11-13

Så enligt Ottosson är vargar inte del av den biologiska mångfalden? Intressant... visar ju bara en typisk politiker med noll kunskap. Med andra ord är den bästa lösningen för att människan ska kunna leva att vargen utrotas i Sverige, precis som vi gjorde på 1800-talet. Men sen måste vi ju utrota björn (som anfallet människor, något vargar inte gjort på 200 år) och lo för de kommer ju bli nästa stora problem. Och utan vargar och rovdjur i naturen (som uppenbarligen enligt väldigt många är helt onaturligt att det finns) kommer det krävas året runt jakt på älg och rådjur då de populationerna kommer skena iväg eftersom inget annat än jakt kan hålla dem i schack. Därtill kommer då även betesskadorna på skogar öka lavinartat. När människan har lagt sig i naturen för mycket har det alltid slutat i katastrof.

Ulf B. Andersson 2020-11-12

Ottosson har helt rätt!
Kommentera