Frågor & svar
Nyheter
Invitational Games är Sveriges största breddidrottstävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning.Foto: Kajsa Asp Jonson

Dietister är volontärer vid Invitational Games

Hälsan hos personer med intellektuella funktionshinder är sämre än hos befolkningen i stort. Mycket kan kopplas till matvanorna. I början av februari hade idrottare från hela världen chansen att prata kost och levnadsvanor med fyra svenska dietister.

Publicerad:

Invitational Games är Sveriges största breddidrottstävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning. I idrottare från många länder deltog i isdans, längdskidor, alpint, snöskolöpning och innebandy i Åre och Östersund den 1-4 februari.

Här genomförde de fyra dietisterna samtal kring levnadsvanor för att bidra till hälsa och prestation samt hälsoscreening med koll av tandstatus, munhälsa, bentäthet, kroppssammansättning, blodtryck, syn och hörsel. Det blev ett uppskattat inslag hos både deltagarna och personer i deras närhet.

Inkluderande samhälle

– Genom att arbeta som specialistvolontärer vid tävlingarna vill vi belysa nutritionens och matvanornas stora betydelse för hälsan hos en grupp med särskilda utmaningar vad gäller att skapa hälsosamma matvanor. Vi vill också minska stigmatiseringen och få till ett mer inkluderande samhälle. Det säger Jenny Bergvall, dietist och projektledare, och Kajsa Asp Jonson, dietist med specialintresse för kost kopplat till idrott.

Kunskapen om bemötande, utmaningar och särskilda näringsbehov hos personer med intellektuella funktionshinder är låg i samhället i stort, och även inom vården. Under de här dagarna har de träffat nära 200 personer med särskilda behov. Majoriteten hade övervikt och men med träning och mer hälsosamma matvanor kan de leva ett friskare och längre liv.

– Jag har träffat fantastiska människor i samband med Special Olympics, berättar Kajsa Asp. Det är killar och tjejer som brinner för sin idrott, de älskar att tävla och tränar för att nå sina mål. I Östersund har de bland annat fått hjälp med kost, träning, mental träning, syn och hörsel – förutsättningar som självklart måste vara på plats för att kunna prestera och känna glädje inför att röra på sig.

Utbilda och inspirera

– Det finns massor av fördelar för personer med intellektuella funktionshinder att hålla sig i god fysisk form – minst lika många som för alla oss andra. Rörelse och hälsosamma matvanor är viktigt för kroppen och hjärnan. Miljön på boenden och liknande måste vara stöttande och här finns en stor och viktig uppgift för dietister: att utbilda och inspirera personal inom olika boendeformer och dagverksamhet så att de i sin tur kan bidra till goda matvanor.

Det här är människor som ska leva länge med sin kropp men enligt uppgifter från Special Olympics är livet för en person med intellektuella funktionshinder i snitt 16 år kortare än hos normalbefolkningen.

– Fysisk ohälsa bidrar till sämre livskvalitet och ökad vårdtyngd, och det är högst troligt att det kommer att behövas mediciner och mer vård under lång tid, till exempel kopplat till hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes. Låt oss istället skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att de ska få ha det bra, det handlar om små steg i rätt riktning och behöver inte vara komplicerat.

Insatsen från volontärerna handlar om att bidra till att optimera hälsan för varje atlet som deltar, men det är också sätt att lyfta frågor om jämlik hälsa, mänskliga rättigheter och ett inkluderande samhälle. Alla har samma rätt till åtgärder och vård för att må så bra som möjligt och ha ett bra liv med hög livskvalitet även om förutsättningarna är sämre och utmaningarna fler. Att lyfta, synliggöra och inspirera till hälsosamma matvanor, idrott och mer rörelse för denna grupp är en viktig insats eftersom ohälsa kopplat till livsstilen är vanligt.

Verksamheten bidrar även till förbättringar inom vård, prevention och forskning kring levnadsvanor och hälsorisker i denna utsatta grupp genom att det samlas in stora mängder data om deltagarnas hälsa och livskvalitet.

Läs mer här https://specialolympics.se/so-games/