Frågor & svar
Nyheter
Foto: Anna Ledin Wirén

Chef som håller dörren öppen

Som stabschef är Lene Sörensen tillgänglig och har stor tillit till sina medarbetare. Kanske det bidrar till att Centrum för medfödda metabola sjukdomar är världsledande inom sitt område.

Publicerad:

Att labba själv visade sig inte vara Lene Sörensens melodi. Därför nöjde sig molekylärbiologen med en lic.examen på Karolinska institutet.

– Jag var mer road av ekonomi och administration, liksom att få verksamheter att fungera. Att bli chef ingick inte i planen, utan det växte fram här på Centrum för medfödda metabola sjukdomar på Karolinska universitetssjukhuset.

Efter två år som stabschef med övergripande ansvar för bland annat kvalitetsarbetet, IT och miljö ångrar hon inte sitt karriär-
val. I hennes grupp ingår tio personer.

– Det är roligt att jobba med så engagerade och påhittiga medarbetare. Det gör mig glad att se hur de utvecklas i sina yrkesroller. Visst är det mycket jobb, men det ger också mycket tillbaka.

Coachar och stöttar

Hon beskriver sig själv som en coachande chef som stöttar medarbetarna på vägen framåt. Att visa tillit och vara tillgänglig är hennes starka sidor.

– För mig är det viktigt att ha dörren öppen för samtal när det behövs.

Vilka utmaningar har du?

– Med flera olika funktioner, där medarbetarna gör olika saker, gäller det att hålla ihop teamet och få helheten att fungera. Ibland kan jag vara flexibel i överkant med risk för att vara otydlig. Så jag kan behöva öva på att bli tydligare. Ännu en utmaning är att få tiden att räcka till.

Som ny chef på Karolinska har hon gått ett chefsprogram för att komma dit hon är i dag. Därifrån har hon med sig kunskap om den lagstiftning som är förknippad med ett arbetsgivaransvar, bland annat i arbetsrätt och arbetsmiljö. En av grunderna i ledarskap - att lära känna sig själv och hur man reagerar i olika situationer - gav henne verktyg i sitt ledarskap.

– Jag har också fått nya insikter om ledarskap på Naturvetarnas event. Både Leadership Friday och Chefsfredag är bra tillfällen för att nätverka med andra chefer. De har bland annat handlat om att hantera stress i ett allt snabbare arbetstempo.

Det har Lene nytta av. Hon jobbar också operativt som verksamhetscontroller och håller i trådarna för den nationella PKU-biobanken och ett kvalitetsregister för uppföljning av patienter.

Ovanliga sjukdomar

På centrum för medfödda metabola sjukdomar jobbar bland annat biomedicinska analytiker, läkare och sjukhuskemister, totalt runt
70 personer.

– Här utreder vi, följer upp och behandlar ovanliga sjukdomar, kopplade till defekter i metabolismen. Det kan handla om att kolhydrater, aminosyror eller fettsyror inte kan omsättas, vilket bland annat kan leda till försenad utveckling.

Lene förklarar att ju tidigare sjukdomar upptäcks desto lättare att behandla dem. Därför screenas alla nyfödda barn, totalt 115 000 varje år. Genom screeningen hittar de varje år runt hundra barn som kan få behandling tidigt, oftast innan de har hunnit utveckla några symtom alls.

– Vi är världsledande och använder gensekvensering och precisionsdiagnostik för att ge rätt diagnostik till patienter, där man misstänker metabol sjukdom. Det är lite som att leta efter en specifik nål i en stack av nålar.

Receptet för att hålla sig frisk är oftast kostbehandling, där dietisten har den viktiga rollen att skräddarsy kostprogram för dem som har sjukdomen.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera