Frågor & svar
Nyheter

”Annorlunda sätt att jobba med naturvetenskap”

Förhör, husrannsakningar och provtagningar är en vanlig arbetsdag för miljöbrottsutredaren Josefin Månsson. En spännande kombination av naturvetenskap och straffrätt, tycker hon.

Publicerad: Uppdaterad:

Efter tre års utredningar kom så äntligen åtalet nu i januari. Ärendet som Josefin Månsson, tillsammans med en stor del av miljöbrottsgruppen i region öst, arbetat med gällde en gammal ytbehandlingsverksamhet i Jönköping där man aldrig tagit hand om sitt avfall. Stora mängder kemikalier förvarades under väldigt lång tid i läckande tunnor eller direkt på källargolvet. En så bristfällig förvaring kan innebära mycket stora risker för både miljön och människors hälsa.

– En stor del av mitt jobb går ut på att säkra prover, hålla förhör och genomföra husrannsakningar, säger hon.

Hon och teamet utreder både brott mot miljöbalken och arbetsplatsolyckor. De flesta miljöbrotten anmäls efter en inspektion av kommunen, länsstyrelsen eller Kemikalieinspektionen. Alla miljöprover skickas för expertutlåtande till Nationellt forensiskt centrum (NFC). Att utredningarna tar lång tid är vanligt. I Jönköpingsfallet krävdes ett hundratal prover som sedan tar lång tid att analysera.

Variation och spänning

När provresultaten är klara tar skrivbordsarbetet vid. Det gäller att sammanställa informationen och presentera den på ett strukturerat och begripligt sätt för åklagaren. Allt måste bli tydligt även för den som inte har naturvetarbakgrund. Miljöbalken är stor, och det är mycket som kan vara fel vilket gör att det blir många olika typer av ärenden. Variationen och spänningen är det som Josefin Månsson tycker är roligast med jobbet.

I grunden har hon en examen i markvetenskap från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Hon började sin bana inom förorenade områden och grundvattenfrågor på Länsstyrelsen, där hon blev kvar i 10 år. Hon har även arbetat en kort sväng som miljökonsult inom förorenade områden. Nu är hon vid Polisen sedan 2012. Kombinationen av naturvetenskap och straffrätt tycker hon är spännande och speciell.

– Det är ett annorlunda sätt att jobba med naturvetenskap, säger hon.

I miljöbrottsgruppen polisregion öst, som omfattar Östergötland, Södermanland och Jönköpings län, är de 8 utredare totalt, varav 4 har naturvetenskaplig bakgrund. När det gäller just miljöbrott är det ofta en blandning av poliser och civila, för att det behövs en naturvetenskaplig kompetens i vissa ärenden. 

Hennes kollegaMichael Werthén nominerade henne till Månadens naturvetare med orden ”Josefin Månsson använder sina breda naturvetenskapliga kunskaper och erfarenheter på att metodiskt och strukturerat sätt i komplexa sammanhang. Hon är otrolig och behöver uppmärksammas!"

Tips till unga naturvetare

I hennes karriär har det varit slumpartat vart hon har hamnat. Hon har inte haft någon bestämd plan utan hoppat på det som dyker upp och är intressant, vilket hon också vill skicka med till unga naturvetare.

– Våga prova nya saker. Var öppen för det som dyker upp.

Efter jobbet spenderar Josefin Månsson sin tid på landet utanför Söderköping. Hon njuter av naturen och tar hand om sina djur; katt, höns och fåglar.

– Där trivs jag bäst, avslutar hon.

Kommentarer

Kommentera