Frågor & svar
Nyheter

Women in science

Women in science är nätverket för kvinnor, tjejer och icke-binära inom alla typer av vetenskap. Tanken är att inspirera och lyfta fram förebilder och diskutera olika bilder av forskning.

Publicerad:

Nätverket är öppet för kvinnor inom naturvetenskap och teknik, från studenter hela vägen till professor. Det startade 2018 på Karolinska institutet och har nu ett år på nacken.

Studenter och forskare på svenska universitet och övriga arbetsmarknaden är välkomna. Arbetsspråket är engelska och länder från hela världen är representerade.

Inspiration

De arrangerar workshops och seminarier om vetenskap med fokus på kvinnors villkor och möjligheter. Tanken är att inspirera och lyfta fram förebilder och diskutera olika bilder av forskning. Medlemmarna får själva komma med förslag på innehåll. Ledarskap, företagande och hållbara projekt är några aktuella ämnen.

Det finns också mentorprogram, där yngre forskare kan få vägledning och stöd från en mer erfaren forskare.

Stärka självbilden

Målet är att stärka kvinnors självbild och ge dem verktyg för att kunna nå sina mål. Regeringen vill att hälften av alla professorer ska utgöras av kvinnor 2030. I dag är den siffran 27 procent. Inom naturvetenskaplig forskning är den ännu lägre. Bland disputerade är hälften kvinnor och hälften män. Women in science vill motivera fler kvinnor att disputera och bli professorer.

Lika viktigt som själva forskningen är att ha balans i livet. Att få vardagen att fungera med barn och familj. Även här kan förebilder visa vägen till ett hållbart arbetsliv för kvinnliga forskare.

Inkluderande

Att vara medlem i Women in science är kostnadsfritt. Detsamma gäller att delta på workshops och seminarier. Tanken är att det ska vara inkluderande. En viss finansiering sker från Medicinska föreningen på Karolinska institutet och ABF.

Att inspirera flickor på gymnasiet att välja en naturvetenskaplig utbildning och att forska ingår i uppdraget. Detta görs alltid i slutna sammanhang där allt kan diskuteras och inget är fel. 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera