Frågor & svar
Nyheter
Olika rörelsemönster och tarmfloran spelar in.

Fråga en naturvetare: Varför går vissa upp i vikt och andra inte?

Vissa kan äta hur mycket som helst utan att gå upp i vikt, medan andra måste räkna varje kalori för att hålla vikten. Kan det vara så att vissa är utrustade med brunt fett och andra inte. Eller är det tarmfloran som förklarar skillnader i ämnesomsättning mellan individer?

Publicerad:

När två individer får olika viktutfall på samma diet så handlar detta i första hand om olika inställd basal metabolism (förbränning), något som framför allt tilldrar sig i cellernas mitokondrier (”värmeverk”). Dessa regleras bland annat av olika hormoner samt genetiska faktorer. 

Dessutom har olika individer olika rörelsemönster, dels i stort men även vad gäller smårörelser och till och med mikrorörelser. Vissa är mera stilla än andra som ofta har olika smårörelser. Detta drar energi och därmed kan vikten påverkas. 

Ytterligare faktorer kan vara inflytande av fett-typ samt sammansättning av mikrobiota i tarmen, som kan påverka näringsupptaget, liksom passagetid för födan i mag-tarmkanalen, men det grundläggande är olika nivåer av kaloriförbränning via fysisk aktivitet, mer eller mindre påtaglig och synlig för omgivningen.

Hos människor finns det en viss mängd brunt fett i nacken och mellan skulderbladen, dock inte så mycket som hos vissa djur. Det kan spela roll för energibalansen då man där alstrar mera värme (förbränner mer kalorier). Det finns studier som anger att kalla bad inducerar en ökad bildning av brunt fett.

TEXT: Peter M Nilsson, professor och överläkare vid Lunds universitet och SUS, Malmö.