Frågor & svar
Nyheter

Vad innebär en erinran?

Jag har fått en så kallad erinran från min chef. Vad innebär den och finns det anledning till oro? Chefen har skickat en kopia till den fackligt förtroendevalda. Är det okej att göra så?

Publicerad:

Först måste man fråga sig om det handlar om en erinran eller en varning. En erinran, som märkligt nog också kallas LAS-varning, är en formlös tillrättavisning.

En varning, däremot, är en disciplinär åtgärd och kräver stöd i lag eller kollektivavtal. Exempel på sådana är lag om offentlig anställning och AB 17, Allmänna bestämmelser, där ärendet handläggs i viss ordning. 

Det finns inget hinder mot erinran inom den offentliga sektorn. Inom den privata sektorn brukar erinran vara den enda tillåtna åtgärden av detta slag.

Erinran kan lämnas muntligt eller skriftligt och ofta brukar arbetstagaren kvittera att denne tagit del av erinran. En sådan åtgärd – som är av korrigerande eller informerande slag – brukar beskriva vad arbetsgivaren normalt kan förvänta sig av en arbetstagare, vad avsteget varit i det enskilda fallet samt information om att erinran inte är varsel, uppsägning eller avsked.

Arbetsgivaren bör medvetandegöra arbetstagaren om vilket avsteg som har gjorts. Om arbetsgivaren inte gör detta finns begränsade möjligheter för arbetsgivaren att senare avsluta anställningen. Det finns dock ingen allmän regel om att tre stycken erinran innebär uppsägning. Allt beror på avstegets omfattning, den uppkomna skadan och medvetenheten hos arbetstagaren.

En erinran får inte utgöra diskriminering eller trakasseri, men i övrigt finns inga hinder att lämna en sådan till arbetstagaren. Det lämpliga hade varit att du mött chefen för att kunna diskutera erinrans innehåll. Att skicka en kopia vidare till facklig förtroendeman är däremot fel. Det är du som ska avgöra om denne ska informeras eller inte.

Läs mer om arbetsvillkor här

 

Bli medlem!