Frågor & svar
Nyheter

Nytt avtal för krissituationer

Redan i sommar kan det nya avtalet som reglerar medarbetarnas ersättningar och villkor vid krissituationer som bränder och översvämningar aktiveras. Avtalet gäller inom kommuner och landsting.

Publicerad:

I spåren på förra sommarens bränder har ett avtal för krissituationer tecknats. Det är Sveriges kommuner och landsting, SKL och arbetsgivarorganisationen Sobona som har tecknat avtalet med Akademikeralliansen, där Naturvetarna ingår, och flera andra fackliga organisationer.

-           Avtalet visar styrkan med en svenska modellen, där parterna hittar lösningar och förhandlar fram ett bra avtal för att kunna hantera framtida kriser, säger Andreas Nyström, förhandlingschef på Naturvetarna.

Bränder och översvämningar

Avtalet handlar om medarbetarnas villkor och ersättningar i händelse av kriser, som bränder, översvämningar, utbrott av epidemier, terrordåd och liknande. Avtalet kan komma att aktiveras redan i sommar om det skulle behövas.

Tanken är att man ska kunna fatta snabba beslut och aktivera en krisorganisation vid svåra situationer.

-          Med ett nationellt avtal på plats är vi förberedda om någon krissituation skulle drabba Sverige i sommar, säger Joakim Larsson, ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation, i ett pressmeddelande.  

Skog och naturvård

Anledningen till att avtalet har träffats är förra sommarens bränder då det visade sig att befintliga kollektivavtal inte var tillräckliga för att klara den typen av kriser. Det fanns ett behov av att ta ett fram ett särskilt kollektivavtal för krislägen.

Frågan om när avtalet ska aktiveras äger arbetsgivarna SKL och Sobona. Det är parterna överens om.

-          Naturvetare finns i många viktiga funktioner för den civil krisberedskapen. Det gäller bland annat inom skogsnäringen och naturvård, som till exempel hantering av våtmarker, kopplade till klimatförändringar, säger Andreas Nyström.

Detta innebär avtalet

En krisersättning på 120 procent av lönen utgår per timme. Det innebär att den som arbetar under en kris får 220 procent av normallönen per timme. Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningstid på max fyra veckor. En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.

Regler för dygns- och veckovila anpassas och arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är anpassade för krissituationen.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera