Frågor & svar
Nyheter

Daniel 2019-09-27

Svagt! Många av oss medlemmar jobbar intensivt med dessa frågor i vårt dagliga arbete och även i vårt privata liv. Här hade jag önskat mer stöd från ett fackförbund med namnet Naturvetarna! Ovanstående gav inte något stöd över huvud taget... Att hänvisa till arbete med policys mot politiker är ett mycket vagt svar. Efterfrågar konkreta åtgärder och stöd i vårt arbete!