Frågor & svar
Nyheter

#metoo förändrar arbetslivet

Två år har gått sedan #metoo fick genomslag över hela världen. I skogsbranschen håller man på att städa bort en förlegad syn på kvinnor.

Publicerad:

Metoo-uppropen i olika branscher avlöste varandra hösten 2017. Vi fick ta del av fasansfulla vittnesmål från kvinnor i olika delar av arbetslivet. 

Ett av uppropen var #slutavverkat i den mansdominerade skogsnäringen. Det fick snabb spridning i sociala medier.

Till en början var de kvinnliga initiativtagarna anonyma för att inte ta fokus från frågan. När tiden var mogen trädde jägmästaren Elin Olofsson fram. Hon jobbar på SCA Skog och är sedan ett år tillbaka ledamot i Naturvetarnas styrelse.

– Reaktionerna har varit positiva och en förändring har skett, även om vi har en bit kvar, Kom ihåg att skogsbranschen är trögrörlig med långa omloppstider och stora investeringar, vilket speglar kulturen.

Machokultur bort

Skogsnäringen har tagit frågan på allvar och man är överens om att en förändring behövs. Den machokultur som har funnits hör inte hemma i en modern bransch som ska attrahera den bästa kompetensen från båda könen.

Elin Olofsson menar att steget från sexistiska skämt till trakasserier och kränkningar inte är långt. Men lika mycket handlar det om synen på kvinnors kompetens.

– Många kvinnor berättar att de inte har bedömts för sin kompetens, utan att yttre värden som utseende kommenteras. Det handlar om maktstrukturer där män bekräftar och befordrar varandra, medan kvinnor förminskas.

Bakslag

Ute på arbetsplatserna och på SLU, som utbildar skogsmästare och jägmästare, jobbar man nu med värdegrunder som syftar till schysta beteenden där alla är lika mycket värda, oberoende lön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning.

Men sedan kom ett bakslag, som tar oss tillbaka till 70-talet. Det finska skogsmaskinföretaget Ponse skulle ge ut en kalender med utvikningsflickor för år 2020.

– SCA och Holmen Skog reagerade direkt och fördömde kalendern. Om inte Ponse drog tillbaka kalendern skulle de inte göra affärer med maskintillverkaren. Det hade aldrig hänt innan #metoo, säger Elin Olofsson övertygande.

Hennes engagemang smittar av sig. I kölvattnet på metoo har ett nätverk för yrkesverksamma kvinnor i skogen skapats.

– Vid sidan av att stärka varandra stöttar vi chefer i deras värdegrundsarbete för att nå en förändring. Det fina är att vi känner stöd från många män.

Hur har du själv påverkats?

– De flesta är tacksamma och jag har sluppit nättroll, även om jag har försökt hålla mig borta från sociala medier. Lyckligtvis har jag haft många stöttande personer runt omkring mig.

Som kronan på verket fick hon 2018 utmärkelsen Årets SLU-alumn för att hon har bidragit till att öka takten i jämställdhetsarbetet inom skogssektorn och på SLU.

Hur har #metoo påverkat dig? 

Har situationen förbättrats? Kommentera gärna under Månadens fråga.

 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera