Frågor & svar
Nyheter

Lillemor Öberg 2019-07-24

Nej, jag har skärmfri semester. Har autosvar på för inkommande e-post och dessutom har arbetsplatsen en rutin för manuell bevakning av inkommande post vid semester och annan frånvaro.