Frågor & svar
Nyheter

Chefsfrågan: Hur ska jag kommunicera nerskärningar?

Vi har fått besked om att anslagen till vår enhet kommer att minska och att personal kommer att sägas upp. Vilka som kommer att drabbas vet vi först efter förhandlingar med facket. Hur ska jag kommunicera detta utan att skapa oro inför påskhelgen? De flesta omfattas av omställningsavtal.

Publicerad:

Att ge negativa besked kan upplevas som svårt, det är känsloladdat och man kan aldrig förutse de reaktioner man kommer att få. Det bästa du kan göra är att ge beskedet så tidigt det bara går. Ge dina medarbetare tid att smälta informationen och vad den innebär. Däremot är det ingen bra idé informera om neddragningar direkt före en helg eller långhelg. Vänta hellre till efter helgen för att inte skapa onödig oro som dessutom kommer påverka dina medarbetares ledighet.

Som chef behöver du finnas tillgänglig för dina medarbetare så att de har möjlighet att komma med frågor och funderingar om förändringarna. Gå runt bland dina medarbetare så ofta du kan för att fånga upp deras reaktioner, och framför allt lyssna på dem. Till en början behöver du lyssna aktivt och visa att du förstår deras känslor och att du hör vad de säger. Det är lätt att direkt gå in på förklaringar och möjliga lösningar, det kommer först senare.

En risk- och konsekvensanalys behöver också göras så tidigt som möjligt. Försök förutse alla scenarier som kan uppstå, hur arbetsmiljön för de inblandade kommer att se ut både direkt efter beskedet men också framåt när medarbetare har slutat. Vilka åtgärder behöver göras för att de som blir kvar inte får en orimlig arbetsbörda? Vilka arbetsuppgifter måste ni prioritera och vilka måste ni ta bort? Ju fler svar du kan ge dina medarbetare, desto mindre oro kommer de att känna.

Bjud senare i processen in en representant som kan prata om omställningsavtalet och vilka möjligheter det ger. Glöm inte att också ta hjälp av Naturvetarnas karriärservice som erbjuder karriärsamtal, cv-coachning, seminarier om arbetsmarknaden eller att söka jobb med mera som kan hjälpa de uppsagda att komma vidare.

Ann Lundström, teamchef medlemsutveckling