Frågor & svar
Nyheter

Hur lockar du talangerna?

En bra chef är ofta en viktig faktor för att trivas på jobbet. Önskelistan på vad som förväntas av en bra chef är lång och tydlig, enligt Ingrid Tollgerdt-Andersson.

Publicerad:

Hon har forskat inom ledarskap i många år, och under hösten har hon berättat om resultatet vid Chefsfredag, som anordnades av bland annat Naturvetarna. För dig som inte har hört henne plockar vi här russinen ur kakan!

Egenskaper som rankas högt hos en chef är kommunikativ, tydlig, lyhörd och närvarande. Att ha god självinsikt och hög energinivå är viktigt, liksom att vara en bra förebild och intresserad av att bygga relationer. Att kunna ge frihet under ansvar och vara snabb att återkoppla är också efterfrågat. "Jag vill veta nu om det var bra eller inte" resonerar många yngre medarbetare, som inte alls vill vänta ända till avstämningar några gånger per år.

... och på motsatslistan

Vad står då på motsats-listan, alltså egenskaper som man inte alls vill se i sin chef? Att sakna självinsikt, att inte se sina egna brister är det som allra flest svarar på den fråga.

Att vara entusiastisk inför sina arbetsuppgifter upplevs nu inte så viktigt som det var tidigare.

– Få unga resonerar att "har man tagit fan i båten så får man ro honom i land", säger Ingrid Tollgerdt-Andersson.

I sin studie har hon talat med väldigt många personer, och alla hade bytt jobb under de senaste två åren. Inte en guldklocka så långt ögat når alltså.

Flexibilitet både i var man sitter och när man jobbar är fortsatt intressant för många. Ändå fortsätter många företag helt konservativt att förvänta sig en 8-5 arbetsdag av sina anställda. Många önskar också ett mer individualistiskt ledarskap, där chefen ser vad var och en klarar av.

En undersökning av Kairos Future visas att 16-åringar anser att moral och etik är viktigast. Att vara en god förebild kommer alltså att vara viktigt för att locka unga att söka jobb där du är chef. Även långsiktighet och hållbarhet rankas högt av unga.

Kommentarer

Kommentera