Frågor & svar
Nyheter
Bo Thunholm är hydrogeolog på Sveriges geologiska undersökning.Foto: Julio C. Gonzalez

Hela landet följer hans mätningar

Ovanligt låga grundvattennivåer gör att Bo Thunholms insatser inom hydrogeologi får stor uppmärksamhet. En sval sommar och mer regn än normalt är vad som behövs, enligt honom.

Publicerad:

Kartor över grundvattennivån som tas fram av SGU, Sveriges geologiska undersökning, produceras nu dubbelt så ofta som normalt. Varje gång får de stor massmedial uppmärksamhet. Bo Thunholm och hans kollegor är då och då med i tv och på radio, och såväl tjänstemän och journalister som privatpersoner hör av sig och vill ha mer information.

Förra sommaren gjorde han många inhopp under sin semester, och denna sommar verkar gå åt samma håll. Hans kollega Carola Lindeberg, som nominerat honom till Månadens naturvetare, tycker att kan förtjänar en tårta och lite extra uppskattning för sitt arbete!

300 järnrör

Mätningarna sker i grundvattenrör (ungefär 300 järnrör med 5 cm i diameter) som är grupperade i ett 80-tal områden runt om i landet. Sedan 1960-talet har man mätt med lod och måttband. Så sker fortfarande i stor utsträckning, men nu automatiseras mätningarna allt mer med en tryckgivare och data som skickas via GSM-nätet till SGU:s databas.

För närvarande pågår en extra satsning under tre år där antalet observationsrör dubbleras för en bättre övervakning. Orsaken till den extra satsningen är bland annat de senaste årens låga grundvattennivåer som har visat på ett ökat behov av att övervaka grundvattnet.

Regn på önskelistan

Nu är det fjärde året som vi har betydligt lägre nivåer, framförallt i östra Svealand och nordöstra Götaland. Vissa kommuner har redan i början av juni infört bevattningsförbud. Under sommaren behövs mer nederbörd än under vintern på grund av avdunstningen och att växterna suger upp vattnet.

– Hur mycket regn som krävs är svårt att precisera. En till två månader med betydligt mer nederbörd än normalt behövs för att fylla upp små magasin som oftast används av de som har egna brunnar. Flera månader med större nederbördsmängder än normalt behövs för att fylla upp större vattenmagasin, säger han.

En lagom mängd nederbörd är bäst. För mycket, det vill säga 50-100 mm skyfall på några timmar, kan leda till ytavrinning och snabba flöden som klingar av fort. För lite, några få mm per dag även under en lägre period brukar, fångas upp av växter eller avdunsta. Kallt, lågtrycksbetonat väder under en längre tid är vad som behövs för att fylla på grundvattnet.

Höjdpunkten i jobbet

Som ung var Bo Thunholm på väg att bli berggrundsgeolog. Han började jobba med bergvärme men gled sedan in på hydrogeologi. Det roligaste tycker han är att se att hans arbete kommer till nytta.
– Det uppmärksammas och används även i världen utanför SGU!

Tips till nyexaminerade naturvetare?

– Hos myndigheter och organisationer inom det naturvetenskapliga området finns det stora datamängder som är fritt tillgängliga. För bara ett tiotal år sedan var det svårt att få tillgång till detta, och det var ofta förenat med höga avgifter. Nu har ni betydligt större möjlighet att förstå, tolka och förklara, så ta tillvara det vid till exempel presentationer.

För att kunna göra ett bra jobb och ha stöd i ryggen om något problem dyker upp är det viktigt för Bo Tunholm att vara med i Naturvetarna.
– Facket fyller en viktig funktion för att se till att regelverk efterlevs och fungerar situationen. Genom att vara medlem så bidrar du till att facket kan fortsätta stötta oss medlemmar.

Vem vill du ska bli Månadens naturvetare?

Tipsa redaktionen så kan hen få en läcker tårta eller en fruktkorg till sin arbetsplats. Vi väljer ut en person bland de inskickade bidragen, och skickar en tårta eller en fruktkorg till dennes arbetsplats.

Intervjun med Månadens Naturvetare publiceras  på www.naturvetarna.se/manadens-naturvetare samt i Naturvetarnas nyhetsbrev. Här läser du om tidigare Månadens naturvetare. Låt dig inspireras!