Frågor & svar
Nyheter

Här är den nya forskningsministern

Den nya ministern för högre utbildning och forskning slår vakt om Sveriges position som ledande forskningsnation. Hållbarhet och trygghet i arbetslivet är två hjärtefrågor för Matilda Ernkrans.

Publicerad:

– Jag är glad och hedrad över att statsministern har gett mig förtroendet, säger Matilda Ernkrans.
Hon är inne på sin fjärde dag som minister när Naturvetaren träffar henne, och är förstås inte helt varm i kläderna denna iskalla dag i Stockholm.

Vi möts i vestibulen på Utbildningsdepartementet, där intervjun äger rum mellan två möten. Att Sverige ska fortsätta vara en ledande forskningsnation är självklart för henne.

– Vi lägger mycket pengar på det, totalt 3,2 procent av BNP när forskningen i industrin räknas med. Inriktningen som slogs fast för två år sedan i forskningspropositionen ligger kvar. Då tillfördes forskningen tre miljarder kronor.

Värnar fri forskning

I botten ligger ett tioårigt perspektiv på forskningen, som har en förankring i Sveriges Riksdag. Därför är hon inte orolig för att samarbetet med (L) och (C) blir problematiskt.

– Vi har en samsyn på forskningspolitiken, och det är viktigt att vårda mittensamarbetet.

Om Naturvetarnas hjärtefrågor om villkor och karriärmöjligheter inom akademin kan hon inte ge några besked.

– Jag är medveten om de problem som finns på universiteten. För mig som socialdemokrat är trygghet i arbetslivet viktigt. Så jag kommer att följa utvecklingen där.

Nu väntar hon med spänning på Styr- och resursutredningens rapport som kommer att gå ut på remiss. Innehållet i den kan hon förstås inte föregå.

Lika mycket som forskningen ska leverera lösningar på samhällsutmaningar värnar hon den fria forskningen.

– Klimat, hälsa och digitalisering är några områden som jag vill satsa särskilt på. Men kom ihåg att det är den nyfikenhetsdrivna forskningen som ger de stora sprången.

Studenters hälsa

När det gäller högskolan vill hon att det ska finnas högre utbildning i hela landet.

- I det ligger att satsa på distansutbildningar, som ger möjligheter för alla att utbilda sig, arbeta och få ett bra liv.

Hållbar utveckling ligger henne varmt om hjärtat. Det gäller också studenters mentala hälsa. En av hennes motioner under förra året handlade just om det.

Det utmynnade i att Riksdagen ställer sig bakom behovet av att göra en översyn av samarbetet mellan vården och skolans elevhälsovård för att kunna möta den psykiska ohälsan bland främst unga kvinnor i åldern 18-24 år.

Det frågan har Naturvetarnas studentråd drivit, vilket nu ser ut att bära frukt.

 

Matilda Ernkrans

Aktuell: Minister för högre utbildning och forskning sedan 21 januari 2019.

Parti: Riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

Politiska meriter: Ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet under åren 2010-2018. Därefter ordförande i Utbildningsutskottet.

Utbildning: Har studerat statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi vid högskolan i Örebro.

Palle Liljebäck

chefredaktör