Frågor & svar
Nyheter

Häng med Erik i Almedalen

Det var hektiska dagar för Naturvetarnas ordförande Erik Petré under Almedalsveckan. Vi tog rygg på honom.

Publicerad:

Årets trender som Erik Petré snappade upp är kompetensförsörjning, livslångt lärande, hållbarhet och cirkulär ekonomi, som ju är en del av lösningen på klimatfrågan.

MÅNDAG:

Kompetensförsörjning för Sverige

Bilateralt samtal med Teknikföretagen i sällskap med Naturvetarnas förbundsdirektör Per Klingbjer. Ett bra och konstruktivt samtal om kompetensförsörjning för Sveriges utveckling och konkurrenskraft.

Passé vid 43

Det var titeln på Sacos seminarium om kompetensutveckling, som Erik Petré deltog på. Så illa är det förstås inte, men forskning visar att de som är äldre än 43 år väljs bort i jobbansökningar. Samtidigt är det brist på kompetens.

– Tryggheten ligger i den egna kompetensen, och inte i anställningstid. Så det gäller att ta sig tid för kompetensutveckling, vilket kan vara lättare sagt än gjort när almanackan är fulltecknad.

Därför är han i grunden positiv till Sacos förslag att införa en lag om kompetensutveckling.

– Det är dags att gå från ord till handling och öka trycket i frågan. Jag tror på idén att det ska ske i samråd med facket på arbetsplatserna. Det handlar om det livslånga lärandet, där det ska var möjligt att på ett rimligt sätt plugga vid sidan av jobbet och det måste finnas en möjlighet att anpassa studierna till den enskilde individens förutsättningar.

Går myndigheterna i takt?

Senare på eftermiddagen tar han det långa steget på Visbys kullerstensgator och tar sikte mot LRF. Seminariet handlar om moderna myndigheter och hur man får dem att gå i takt med tiden.

– Kritiken om brister i kompetensen hos våra medlemmar tycker jag inte stämmer. De naturvetare som arbetar till exempel på Länsstyrelser eller Naturvårdsverk gör ett utmärkt jobb. Däremot vill jag inte försvara om enskilda medarbetare går längre i en inspektion än vad lagen kräver.

Hållbart arbetsliv

Kvällen ägnas åt att bygga relationer med Almega som bjuder in till grillning för att diskutera det hållbara arbetslivet med koppling till lönebildning och kollektivavtal.

TISDAG:

Hur många älgar?

Regnet hänger i luften när Svenska Jägareförbundets seminarium startar. Temat är om viltförvaltningen ska styras av känslor eller förnuft. Svaret är förstås både och.

– Bra att visa att det finns en samsyn i många frågor, där det handlar om dialog och tillit för att komma överens. Den polarisering som förekommer i vissa delar av landet gynnar ingen.

Det viktiga för Erik Petré är att besluten grundar sig på fakta, och inte tyckande i ett läge där konkurrensen om skogsresursen ökar.  

– Besluten ska fattas så långt från Bryssel som möjligt. Den lokala förankringen är avgörande för att skapa delaktighet och ansvar när man till exempel ska bestämma hur stor älgstammen ska vara lokalt och regionalt.

Partsråd stöttar

Dags att växla spår igen. Nu deltar han i ett rundabordssamtal med Saco-S partsråd om hållbart arbetsliv. Frågan om kompetensförsörjning kommer upp här också. Man vill sprida information om att partsrådet stöttar arbetsplatser inom staten som vill främja en frisk arbetsplats, där medarbetarna mår bra för att kunna prestera.

Jusek + Civilekonomerna = sant

Fusionerna duggar tätt i den fackliga världen. Jusek och Civilekonomerna står närmast på tur och går samman vid årsskiftet, om allt går enligt planerna. På deras mingel diskuteras bland annat vad som behöver göras för att facket ska vara fortsatt attraktivt i framtiden.

Gemensam middag med Naturvetarnas studenter som är i Almedalen.

– Viktigt att fånga upp det engagemang och de kloka synpunkter som de har. Studenterna är framtiden.

ONSDAG:

Utmaningar för sjukvården

Just när Visby håller på att vakna hälsar Erik Petré med fler välkommen till ett seminarium om hur hälso- och sjukvården ska klara kompetensförsörjningen. Saco Hälso- och sjukvård bjuder in till hälsofrukost, designad av dietisten och vår medlem Kajsa Asp.

Det finns utmaningar: 90 miljarder kronor saknas i välfärden fram till år 2026. Samtidigt behöver 80 000 personer rekryteras till vård- och äldreomsorgen.

Panelen med politiker och sjukhusdirektörer är enig om att kompetensförsörjning är den största utmaningen för sjukvården. Lösningen ligger i fler utbildningsplatser, med fokus på kvalitet.

– Vi måste jobba mer med prevention och ta vara på kompetensen hos alla professioner. Forskning och nya diagnostikverktyg har gett oss så mycket. Löner, villkor och en hållbar arbetsmiljö med individuella lösningar är lika viktigt, säger Camilla Waltersson Grönvall (M) i socialutskottet.

Christina Nilsson, ordförande i samma utskott menar att fortbildning är en nyckel.

– Fortbildning kopplad till forskningen borde följas upp på samma sätt som annan verksamhet.

Frågan om en nationell plan för kompetensförsörjning lyftes. Inom EU är det bara Sverige, Malta och Portugal som saknar det.

Agenda 2030

Kompetensförsörjning var också i fokus på mötet med Gunvor G Ericson (MP). Men nu för att klara målen i Agenda 2030.

– Vi delar synen på att det behövs fler naturvetare som hittar lösningar på samhällets utmaningar. I det ligger att intressera unga för att bli naturvetare.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera