Frågor & svar
Nyheter

Företagsformer

Vilka är skillnaderna mellan att driva en enskild näringsverksamhet och ett aktiebolag? Här har vi sammanfattat vad som gäller för bland annat ansvar, kapitalkrav och årsredovisning.

Publicerad:

Om du har frågor om ditt företagande är du alltid välkommen att boka en företagarrådgivning, läs mer här

 

Enskild näringsverksamhet

Aktiebolag 

Juridisk person Nej  Ja
Antal ägare 1 Minst 1 person eller företag
Ägarnas ansvar Näringsidkaren ansvarar personligen för de avtal som ingås och för företagets skulder. Bolaget kan ingå avtal och ansvarar för skulderna.
Kapitalkrav Nej Minst 50 000 kr
Företrädare Den enskilda näringsidkaren Styrelsen
Beskattning Näringsidkaren beskattas för överskottet (inkomstskatt + egenavgifter). Bolaget beskattas för vinsten (bolagsskatt). Ägarna beskattas för uttagen lön och eventuell utdelning (inkomstskatt + ev. kapitalinkomstskatt).
Årsredovisning och revisor Endast årsbokslut Inget krav på revisor  Alla aktiebolag ska lämna årsredovisning till Bolagsverket och i förekommande fall revisionsberättelse. Små aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Läs mer på Bolagsverkets hemsida.
Fördelning av vinst och förlust Normalt endast till näringsidkaren. Undantag make, maka och sambo med gemensamma barn. Vinst kan delas ut till aktieägarna i form av utdelning.
Sjukpenninggrundande inkomst Överskottet Uttagen lön
Karenstid vid sjukdom 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagar. Valbart på försäkringskassans hemsida. 1 dag
Pensionsgrundande inkomst Överskottet Uttagen lön