Frågor & svar
Nyheter

Fler naturvetare behövs till arbetet med de globala hållbarhetsmålen

De globala hållbarhetsmålen är världens viktigaste att-göra-lista. Unga som väljer en naturvetenskaplig universitetsutbildning kan göra avgörande insatser med punkterna på listan. I en aktuell bedömning konstaterar Naturvetarna att naturvetare även de närmaste åren kommer att vara efterfrågade på arbetsmarknaden.

Publicerad:

Naturvetarna har gjort en bedömning av hur arbetsmarknaden för olika naturvetare kommer att se ut på fem års sikt. Det mesta talar för att en naturvetenskaplig utbildning kommer att vara en bra grund att stå på även framöver.

Hållbarhetsarbetet ökar efterfrågan.Att arbeta med hållbarhet är ett fokus för många naturvetare och ett område där det finns en stor efterfrågan på naturvetenskaplig kompetens inom olika discipliner. Det kan handla om allt ifrån att alla i världen ska ha mat på bordet, att verka för en hållbar konsumtion till biologisk mångfald.

Störst brist kommer det att vara på naturvetare inom:

  • Data- och systemvetenskap
  • Djuromvårdnad (djursjukskötare)
  • Kemi
  • Kostvetenskap (dietist)
  • Laboratorievetenskap (biomedicinsk analytiker)
  • Matematik och statistik
  • Skogshushållning (skogsmästare)

Tjänstesektorn växer. Allt fler naturvetare arbetar inom den växande tjänstesektorn, som konsulter eller rådgivare. Allt oftare rör det sig också om avancerade tjänster som innehas av forskarutbildade experter.
En naturvetenskaplig utbildning är nära kopplad till den forskning som pågår på universiteten. Många naturvetare ägnar sig också åt forskning och utveckling efter examen.

- Mitt bästa råd är att välja en naturvetenskaplig utbildning med goda kontakter med arbetslivet, exempelvis praktik, för att underlätta studenternas etablering på arbetsmarknaden, säger Naturvetarnas utredare Marita Teräs.

Mer fakta:

Kommentarer

Kommentera