Frågor & svar
Nyheter

Jenny 2019-11-15

Bra att Naturvetarna tar upp frågan om det finns forskning som stöder de olika ställningstagandena i den här debatten. Det är intressant att notera att stressforskaren inte nämner någon forskning där man utvärderat skillnader mellan permanent vinter- eller sommartid. Istället nämns tre fakta, som sannolikt kan befästas med forskningsresultat, och utifrån dessa drar forskaren sin egen slutsats att det är bättre med permanent vintertid. Som forskare inom ett annat område blir jag besviken över att stressforskaren inte börjar med att säga att det inte finns någon forskning på den aktuella frågan, men att hen anser sig kunna dra slutsatser med utgångspunkt från annan forskning. Personligen ser jag klara brister i resonemanget, men jag är inte insatt i området. Jag kan dock tycka att om man som forskare verkligen är intresserad av att undersöka om det går att fastställa att det finns en skillnad mellan de två alternativen bör man ha ett mer öppet förhållningssätt och fundera på om det finns något sätt att undersöka frågan. Föregående talare efterfrågar en jämförelse med Island, vi bör också kunna jämföra med Åland som väl har vår sommartid på vintern? Vidare kan man ju fundera på om det går hitta en skillnad mellan Sveriges västra och östra delar, eftersom det skiljer nästan en timme i solens upp- och nedgång. Sedan en viktig återkoppling till redaktionen: det är mycket som kallas "forskning" idag. För att jag som läsare ska kunna bedömma trovärdigheten i uttalanden från en person som titulerar sig "forskare" anser jag att en seriös artikel ska innehålla info om vilken akademisk utbildning "forskaren" har. I vilket ämne är hen disputerad, vilken befattning/titel har hen i nuläget.