Frågor & svar
Nyheter

Lena C 2019-01-11

Varför diskuteras inte biogas i större utsträckning? Tar vi till vara möjligheten att producera biogas vid alla avloppsreningsverk? Om man tog hand om avfall från djurproduktion hade kvalitén på rötslammet från städerna förbättrats vilket innebär att vi kunde återanvända fosforn också. Eller?