Frågor & svar
Nyheter

Bra satsningar på miljö och klimat i budgeten – men mer behövs

Den utökade budgeten för klimat- och miljösatsningarna inför 2020 är välkommen. Men för att klara målen i Agenda 2030 är budgetsatsningarna inte tillräckliga. Myndigheterna som har en viktig roll i omställningen behöver mer resurser för att klara sitt uppdrag.

Publicerad:

I onsdags kommenterade Naturvetarna i korthet budgetpropositionen. Nu har förbundet tittat lite närmare på hur det ser ut med klimat- och miljösatsningarna inför 2020.

Det är positivt att 200 miljoner kronor tillskjuts Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Att länsstyrelserna får ett ökat förvaltningsanslag på 42 miljoner kronor är även det värt att nämna på den positiva sidan.

– Naturvetarna har många medlemmar som gör ett viktigt arbete på Naturvårdsverket och länsstyrelserna och att resurserna nu stärks där är positivt då det tidigare urholkats. Även satsningar på att stärka det globala kemikaliearbetet samt för gröna och tryggare samhällen lär generera fler arbetstillfällen för våra medlemmar, säger Per Klingbjer förbundsdirektör Naturvetarna.

Naturvetarna anser dock att satsningarna inom klimat- och miljöområdet inte går ihop med dimensioneringen i utbildningssystemet.

– Regeringens satsningar på klimat och miljö är viktiga men om man tittar på målen i Agenda 2030 saknas ett helhetsgrepp. Naturvetare kommer vara centrala i den omställning som vårt samhälle står inför och därför behöver det satsas mer på naturvetenskap genom hela utbildningssystemet. Fler naturvetare behövs om vi ska klara att ställa om, säger Per Klingbjer.

Förutom att fler naturvetare behövs generellt sätt för att klara omställningen i samhället på längre sikt anser Naturvetarna också att det på flertalet myndigheter kommer behöva anställas fler naturvetare även på kort sikt.

– När regeringen satsar ytterligare 1, 16 miljarder kronor på till exempel det så kallade klimatklivet är det en positiv sak utifrån våra medlemmars perspektiv. Men bara om en sådan satsning också åtföljs av en förstärkning i resurser för att handlägga det ökade antalet projektansökningar om lokalt investeringsstöd som nu förväntas. Dessa olika delar går inte riktigt ihop i denna budget enligt vårt sätt att se det, säger Per Klingbjer.

Naturvetarna anser att det för att klara målen i Agenda 2030 framöver behövs en än större satsning på de myndigheter som kommer att spela en central roll i omställningen samt att hela utbildningssystemet dimensioneras om, med en än större satsning på naturvetenskap från grundskola till spetsforskning.

Kommentarer

Kommentera