Frågor & svar
Nyheter

Chefsfrågan: Jag får inte stöd av min chef

I min personalgrupp har det under en tid varit problem och motsättningar mellan medarbetare. Trots flera försök att lösa konflikterna blir det ingen förbättring. Jag har tagit upp detta med min chef och HR utan att få gehör. "Problemet är ditt", säger chefen. HR agerar inte utan mandat från min chef. Hur ska jag göra?

Publicerad: Uppdaterad:

Konflikter mellan medarbetare tenderar att eskalera, så det finns all anledning av ta problemen på allvar. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren ska vidta alla de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Som arbetsmiljöansvarig chef vilar ansvaret på dina axlar, förutsatt att du får tillräckliga resurser för att kunna åtgärda problemen.

Mitt råd är att du utreder problemen, klarlägger vilka åtgärder du anser bör göras, samt vilka kostnader och resurser som krävs. Du kan i detta arbete ta hjälp av skyddsombudet. Därefter bör du kalla till möte med din chef, HR och skyddsombud, där du presenterar problemet och föreslår åtgärder. Se till att mötet blir protokollfört och justerat.

I och med denna åtgärd lyfter du frågan till nästa chefsnivå. På detta sätt kan du skapa ett gemensamt ansvar i organisationen för att lösa problemen i din arbetsgrupp. Argumentera gärna också på ett sätt som visar att ni jobbar tillsammans för organisationens bästa. Att kunna lösa problem i samförstånd vinner alla på.

Kommentarer

Kommentera