Frågor & svar
Nyheter

”Viktigt att visa vad vi åstadkommer.”

Den lokala föreningen där Cecilia Hagberg är ordförande fyller ett år, och andra årsmöte är just avklarat. Förutsättningarna för det fackliga arbetet skiljer sig år, beroende på hur länge föreningen har varit verksam, säger hon. 

Publicerad:

– Vi har haft en rivstart och kommit igång ordentligt. Med en nybildad förening är det mycket organisatoriskt att ordna, som rutiner för handlingarna.

Cecilia Hagberg är byggnadsrådgivare på HIR Skåne (HIR står för Hushållningssällskapets Individuella Rådgivning). Hennes situation är ganska unik; hon är ordförande i den lokala föreningen på en arbetsplats med två arbetsgivare; där den andra är Hushållningssällskapet Skåne. Totalt är de cirka 130 anställda varav närmare 40 är medlemmar i föreningen. Stor del av personalen är naturvetare, så potentialen att växa är god.

Nära kontakt

Att arbetsplatsen inte är för stor tycker Cecilia Hagberg är en fördel. Det blir då en närmare kontakt med arbetsgivaren, och de får i god tid vetskap om exempelvis nyanställningar.

På styrelsemötena har det varit mycket att ta upp, stort som smått. En sak de har fått igenom är att ha med en personalrepresentant i HIR:s styrelse. En annan är en skyddskommitté på HIR.

– Vi skrev nyss vår verksamhetsberättelse och insåg vi hur mycket vi har åstadkommit under vårt första år!

I jobbannonser står hon nu med som facklig representant, och när nya personer börjar jobba får de ett introduktionspass med den lokala föreningen. De flesta som börjar är positiva till fackligt medlemskap, även om de inte blir medlemmar på studs.

– Det viktigaste för att få fler medlemmar är, tror vi, att de anställda ser vad föreningen åstadkommer.

Planen framåt är att ha två medlemsmöten per år och fånga upp vad medlemmarna prioriterar och vill att de ska jobba med. Frågor kring arbetsmiljön och arbetsrelaterad ohälsa är ständigt aktuella, och här har föreningen ett gott samarbete med arbetsgivaren. De planerar också att genomföra någon aktivitet tillsammans med personal från Naturvetarna centralt.

– Det handlar om att synas. Jag har alltid en Naturvetarna-pin på tröjan.

Positiv arbetsgivare

Cecilia Hagberg understryker hur viktigt det är att möta de anställda, och att de ser vad föreningen åstadkommer. När de ville starta en lokal förening togs det emot väldigt positivt av arbetsgivaren, som förstod att verksamheten gynnas av detta.

– Vi hjälper arbetsgivaren att komma tillrätta i personalfrågor.

De får rätt mycket frågor från dem som inte är medlemma, och kommer framgent att uppmuntra dessa i ännu större utsträckning att gå med i facket.

Cecilia Hagberg säger att de får väldigt bra stöd från Naturvetarna på centralt håll.

– Vi får alltid svar, det är jättebra. Det är viktigt att ha det stödet.

Kommentarer

Kommentera