Frågor & svar
Nyheter

Viktiga förändringar juli 2018

Den 1 juli träder flera förändringar i lagstiftningen i kraft som kan vara bra att ha koll på. Till exempel handlar det om skattereduktion på fackavgiften, höjt tak för sjukpenning, och ökat skydd för transpersoner.

Publicerad: Uppdaterad:

Skattereduktion av fackavgiften

Från och med 1 juli 2018 får du dra av 25 procent av fackavgiften i din deklaration. Skattereduktionen gäller förutsatt att den sammanlagda avgiften uppgår till minst 400 kronor per år och tillämpas på medlemsavgifter som betalas in från och med den 1 juli 2018.

Naturvetarna kommer lämna kontrolluppgifter om inbetalda medlemsavgifter till Skatteverket, vilket betyder att du själv inte behöver anmäla avdraget till Skatteverket. Läs mer på Skatteverkets webbplats

Kortare karens i a-kassan och förtroendeuppdrag jämställs med arbete

Den obligatoriska karensen för alla som får a-kassa sänks från sju till sex dagar från och med den 2 juli.

Dessutom kommer den som har ett förtroendeuppdrag som ger rätt till ledighet från anställning kunna tillgodoräkna arbete i förtroendeuppdraget från och med 2 juli. Kontakta a-kassan för mer information om vad som gäller vid förtroendeuppdrag. Läs mer på Akademikernas a-kassas webbplats. 

Höjt studiestöd

Studiemedlens bidragsdel höjs för studier från och med den 1 juli 2018 med 68 kronor per vecka eller med 272 kronor för fyra veckors heltidsstudier. Syftet är att stärka de studerandes ekonomiska situation och jämna ut fördelningen mellan bidrag och lån. Läs mer på CSN:s webbplats. 

Höjt tak för sjukpenning

Taket i sjukpenningen höjs, vilket innebär att SGI (sjukpenninggrundande inkomst) för sjukpenning baseras på 8 prisbasbelopp i stället för på 7,5. Det innebär extra ersättning för den som har sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön. Läs mer på Försäkringskassans webbplats. 

Beskattning av privat sjukvårdsförsäkring

De som har en privat sjukvårdsförsäkring som jobbet betalar för ska bli förmånsbeskattade från och med 1 juli. De nya reglerna berör de situationer där arbetsgivaren tillhandahåller icke offentligt finansierad sjukvård till anställda som en del av en löneförmån eller mot bruttolöneavdrag, exempelvis ögonoperationer och IVF-behandlingar, enligt Skatteverket. De nya reglerna innebär inte att anställda ska förmånsbeskattas för sådan vård som ingår i insatser som arbetsgivaren vidtar för att förebygga och åtgärda ohälsa. Läs mer på Skatteverkets webbplats. 

Ökat skydd för transpersoner

Det straffrättsliga skyddet för transpersoner utvidgas och förtydligas den 1 juli 2018. Transpersoner får ökat skydd mot hot, olaga diskriminering och förolämpning, vilket kan dömas som hets mot folkgrupp eller olaga diskriminering. Läs mer på regeringens webbplats.