Frågor & svar
Nyheter

Fråga en naturvetare: Varför dör älgar och fåglar av tiaminbrist?

Frågan om vad som orsakar brist på tiamin, vitamin B1, är fortfarande obesvarad, trots att ett hundratal forskare arbetade med tiaminbristen hos lax under 1990-talet.

Publicerad:

En möjlighet är att vi har förlorat förmågan att effektivt ta upp tiaminet via tarmen, eventuellt orsakat av något nytt kemiskt agens som stör denna process. 

En annan möjlighet är att vi nu har orsakat en överkonsumtion av tiaminet i djurens kroppar, alltså att det metaboliseras och/eller utsöndras mer nu än tidigare, också beroende av ett nytt kemiskt agens. 

Slutligen kommer det mesta av tiaminet i vårt ekosystem från de gröna växterna, även om det också delvis härrör från vissa bakterier och svampar. Om de gröna växterna inte kan leverera tiamin till ekosystemet som tidigare, så är denna förändring extremt oroande. Det ser dock ut att vara den mest sannolika förklaringen, utifrån resultaten från våra senare års publicerade undersökningar.

Även människor kan drabbas av tiaminbrist. På cellnivå är vi identiska med djuren som drabbas, de vill säga även för vårt enzymsystem är tiamin livsavgörande.

Sedan tiaminets viktiga roll för vårt välbefinnande började inses runt mitten på förra århundradet har vi också försökt skydda oss mot att brist skall uppstå, exempelvis genom att berika mjöl.

Lennart Balk, professor vid Aces (Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi), Stockholms universitet