Frågor & svar
Nyheter
Är skummet vitt är det inga problem. Är det rosa så är det nåt skumt. Foto: Christina Jägare

Fråga en naturvetare: Varför är det så mycket skum i åarna?

Sannolikt beror det på mycket organiskt material i vattnet som skummar exempelvis vid Islandsfallet i Uppsala. 

Publicerad:

Det blir lite grann som skummet på latten. Fenomenet brukar vara vanligt även vid stränderna på sjöar. I och med att det regnade mycket under hösten och inledningen av vintern så har det nog kommit ner mycket organiskt material, framför allt humusämnen, från omgivande marker i Fyrisån och då kan det bli en viss skumbildning. 

Lars Sonesten, Forskare, Stf prefekt, Sveriges lantbruksuniversitet

Det finns även annan skumbildning, som bildas av kemiska så kallade tensider och som är mer rosafärgat och luktar tvål. Om man ser sådant skum kan man misstänka att det skett ett utsläpp någonstans, och då kan man höra av sig till miljöförvaltningen.

Ur artikel i UNT