Frågor & svar
Nyheter
Maisa Young har nytt jobb som miljöhandläggare på Uppsala kommun.

”Upphandling ger fart i arbetet med hållbarhet”

Maisa Young såg möjligheterna med upphandling i miljö- och klimatarbetet. Nu är hon den som ska se till att miljö- och klimatmål och upphandling går hand i hand – och att Uppsala kommun fortsätter att hålla fanan högt som Årets globala klimatstad 2018.

Publicerad:

Vad lockade med tjänsten som miljöhandläggare?

– Jag kände till att det fanns en stark miljö- och klimatagenda inom kommunen då jag tidigare jobbat med samverkansforumet för utsläppsminskningar inom ramen för Uppsala klimatprotokoll. Det är en ny tjänst som ska bygga upp ett strategiskt hållbarhetsarbete kring upphandling. Att få arbeta brett och samordnat kring miljö- och upphandlingsprocessen lockade mig.

Vad blir ditt bidrag?

– Det är miljö- och klimatmålen som styr vårt arbete, till exempel ska våra transporter vara fossilfria 2023. Genom att vi ställer rätt krav, även på den indirekta klimatpåverkan på hur tjänster och varor förpackas, kan vi göra stor skillnad. Upphandling är ett jättebra verktyg och politiskt prioriterat arbete för att få skjuts i klimatarbetet och skapa innovation.

Vad gör du på dagarna?

– Till en början handlade det om att göra en nulägesanalys och föra dialog tillsammans med
miljöexperter inom olika områden och de som jobbar med upphandling. Jag har tittat på vilka förbättringsområden vi har och var de strategiska möjligheterna finns.

Vilka utmaningar stöter du på?

– Att jobba med allt ifrån hur miljömässiga krav kan integreras i upphandlingar till att få arbetsrutiner och verktyg på plats för att få processen att fungera. En styrka med min tjänst är att den sträcker sig över två avdelningar, där vi kan lösa frågorna tillsammans. Även om det också kan vara en utmaning.

Johanna Rösth

projektledare webb

Kommentarer

Kommentera