Frågor & svar
Nyheter

Tipsen som gör det lättare att sälja

Att du marknadsför dig själv och ditt företag är nödvändigt för att få nya kunder. Många undersökningar visar att detta är den svåraste biten. Men det behöver inte vara det – det kan till och med bli den roligaste!

Publicerad:

Att stärka sitt varumärke med hjälp av framgångsfaktorer för konsulter är första steget. En utmärkande framgångsfaktor hos de som lyckas bäst med att sälja är den positiva attityden och grundinställningen. Viktigt att tänka på är att din attityd smittar av sig på andra människor. Forskning visar att det är de första 30 sekunderna i ett möte som är avgörande för stämningen under hela mötet.

6 framgångsfaktorer för konsulter

  1. Förmåga att skapa förtroende
  2. Förmåga att kommunicera
  3. Förmåga att lyssna
  4. Social förmåga
  5. Erfarenhet
  6. Bra självförtroende

Vilken är din personliga framgångsfaktor? Vad skiljer dig från andra? Hur skulle någon annan beskriva ditt varumärke som konsult?

Att priset är för högt är en vanlig förklaring man får när potentiella kunder backar ur. Ett tips här är att du beskriver nyttan med dina produkter eller tjänster, och sedan omvandlar detta i pengar eller tid. Då blir det lättare för kunden att räkna hem investeringen. Lägg mindre fokus på pris, och mer på nyttan för kunden.

Lägg mindre fokus på pris, och mer på nyttan för kunden.

Om du erbjuder en utbildning som kostar 25 000 kronor är det inte priset som är problemet. Det är att 30 konsulter som hyrs ut för 1 200 kronor i timmen inte kan vara borta från sina uppdrag för att lyssna på dig. Föreslå att få hålla utbildningen klockan 17-19 på kvällen istället.

Att sälja på pris kan nästan vem som helst göra. Att däremot sälja på värde kräver mycket mer!

Behöver du ett bollplank eller mer tips, välkommen kontakta Naturvetarnas företagarservice!