Frågor & svar
Nyheter

Tio tips – så startar du en lokalförening

Genom att engagera dig fackligt på din arbetsplats kan du göra skillnad för dig och dina kollegor. Har ni ingen lokalförening idag kan du starta en – det är enklare än du tror!

Publicerad:

1. Finns kollektivavtal?

Börja med att undersöka om din arbetsgivare har kollektivavtal – det krävs för att starta en lokalförening. Om du arbetar inom stat, kommun, landsting eller regioner finns det kollektivavtal, men inom privat sektor är det upp till arbetsgivaren att ha kollektivavtal.

2. Hur många naturvetare?

Kolla hur många medlemmar ni har i Naturvetarna eller ett annat Sacoförbund på arbetsplatsen. Man måste vara medlem för att organiseras i en lokalförening. Inom privat och statlig sektor kan föreningen bestå av medlemmar i Naturvetarna och andra Sacoförbund. Inom region, landsting och kommun kan medlemmarna endast tillhöra Naturvetarna. Kanske är flera intresserade av att bli medlemmar för att öka inflytandet på er arbetsplats?

3. Involvera arbetsgivaren

Involvera arbetsgivaren i era planer. Förklara fördelarna med att ha en lokal förening; arbetsgivaren får ett strategiskt bollplank i hur olika förändringar och förslag kan tas emot, men det kan också underlätta att föra dialog med en företrädare istället för enskilda anställda.

4. Hur många medlemmar?

Är ni tillräckligt många medlemmar för att starta en förening? Om ni är minst tre personer som är intresserade av att sitta i styrelsen kan ni starta en förening. Om ni inte är tillräckligt många kan ni utse en kontaktperson (privat sektor) eller ett arbetsplatsombud (kommun och landstingssektorn) som företräder medlemmarna på arbetsplatsen. Kontakta Naturvetarna eller föreningsutvecklarna för privat sektor för att få hjälp!

5. Bjud in till ett uppstartsmöte

Bjud in till ett uppstartsmöte för medlemmar och berätta om fördelarna med att ha en lokalförening! Styrkan är att man som arbetstagare får större inflytande på arbetsplatsen. Undersök vilka som är intresserade av att sitta i styrelsen och bli fackligt förtroendevald.

6. Samla kompetenser och bilda styrelse

Bilda lokalföreningen och dess styrelse. Det är alltid bra att försöka samla olika kompetenser och individer från olika verksamhetsområden för att få en så representativ styrelse som möjligt. Styrelsen ska väljas på ett konstituerande möte som ni skickar ut en kallelse till minst två veckor i förväg. Kontakta Naturvetarna för att diskutera normalstadgar, uppdrag och möjligheten att boka in en utbildning inom kort.

7. Anmäl förtroendeuppdrag

Anmäl de som blivit fackligt förtroendevalda (styrelsen) till arbetsgivaren och Naturvetarna. Då omfattas de förtroendevalda av Lag om förtroendemans ställning på arbetsplatsen, vilket bland annat ger rätt att arbeta med facklig verksamhet och att gå facklig utbildning under arbetstid.

8. Planera verksamheten

Kom igång med föreningsarbetet genom att planera er verksamhet. Dela upp ansvar och roller, gör ett årshjul med aktiviteter som händer under året, till exempel styrelsemöten, samverkansmöten med arbetsgivaren, löneprocess, budgetarbete och årsmöten.

9. Kommunikation med medlemmar

Planera medlemsaktiviteter och hur ni vill kommunicera med era medlemmar. Säkerställ att alla känner till att det är ni som är fackliga representanter för att ha en god dialog med era medlemmar. Fundera även på hur ni kan rekrytera medlemmar - att växa och bli fler är viktigt för att stärka arbetstagarnas inflytande!

10. Facklig utbildning

Boka in en facklig utbildning – det ger dig en bra grund att stå på och trygghet i ditt uppdrag. Naturvetarna erbjuder flera fackliga grund- och fördjupningsutbildningar.

Läs mer om hur du startar en förening på www.naturvetarna.se/bilda-forening

Johanna Rösth

projektledare webb

Kommentarer

Kommentera