Frågor & svar
Nyheter
Teeb Alsahli, jobbar med växtskydd på plantföretaget Splendor plant. Foto: Lars-Erik Lilljebäck

Teeb gör plantor friska med mikrober

Hon kom hit som flykting från Syrien för fem år sedan. I dag jobbar Teeb Alsahli med analyser och utveckling av biologiska växtskyddsmedel som består av mikroorganismer från jord och kompost.

Publicerad:

Det är inte bara i magen som mikroorganismerna spelar en huvudroll. Även växter trivs bäst i jordar med en mikroflora i balans. 

Hur det fungerar är inte klarlagt i detalj. För att veta mer gick Nils Andersen, vd och ägare till Splendor Plant, en plantskola utanför Ängelholm, till botten med det. Han läste online-kurser och fick inspiration från forskare i främst USA. 

Med siffror och diagram visar han hur en jords mikroliv kan förbättras med en behandling, som bygger på att odla med naturen.

Goda och onda

Det är här Teeb Alsahli från Syrien kommer in i bilden. Hennes kunskaper om växtpatologi och växtskydd passar perfekt för att analysera olika jordars innehåll av mikroorganismer.  Många av dem är goda, medan andra är onda och orsakar sjukdom, som bladmögel och mjöldagg.

Hon är agronom och utbildad på lantbruksuniversitetet i Damaskus. Två år innan den stora flyktingvågen 2015 lämnade Teeb Alsahli Syrien och flyttade till Jordanien med sin då ettåriga dotter.

– Jag insåg att det blev omöjligt att stanna i det krigsdrabbade landet och ville komma till Sverige som hade gott rykte. Jag hade hört av mina landsmän att man tog emot flyktingar på ett bra sätt här.

Speeddejting

Efter studier i SFI, svenska för invandrare, har hon kommit in väl in i det svenska samhället.

Det var på en speeddejting på Arbetsförmedlingen som Splendor Plant och Teeb Alsahli fann varandra för tre år sedan.

– Jag trivs bra här och har nytta av min kompetens. Spännande att vara med i utvecklingen av nya behandlingar mot växtsjukdomar. En mer livskraftig växt har bättre förmåga att stå emot angrepp av skadegörare.

Hon visar med bilder hur buxbom, en klassisk lågväxande häckväxt i slotts- och parkmiljöer, reagerar på behandling av kompost upplöst i vatten, en brygd som de kallar för kompostte.

– Det är som med människor, varje planta har sitt mikroliv och lever i symbios med till exempel mykorhizza, svamptrådar som hjälper växten att ta upp vatten och närsalter, i utbyte mot att svampen får energi i form av organiska föreningar i utbyte.

Online-kurser

Mikroskopet är Teeb Alsahlis främsta hjälpmedel, där hon analyserar jordprover för att få veta vilken mikrobiologisk status jorden har. Det har hon gjort under två år och har skaffat sig extra kompetens genom online-kurser.

Nu siktar hon högre och är sugen på en karriär inom sitt specialområde. I Syrien var hon ”head of plant protection” på motsvarande jordbruksdepartementet. 

 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera