Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

Stor lönespridning ger högre livslön

Naturvetare med generellt fler karriär- och utvecklingsmöjligheter och större lönespridning har också högre lönenivåer. Det visar den senaste statistiken från 2017 års löneenkät.

Publicerad:

Enligt den färska statistiken finns det ett tydligt samband mellan större lönespridning och högre lönenivåer generellt sett inom en grupp. Inom offentlig sektor illustreras detta av skillnaden i lönespridning mellan biomedicinska analytiker och sjukhusfysiker.

Boxplotten illustrerar sambandet mellan lönespridning och generella lönenivåer för utbildningsgrupperna (offentlig sektor). Lönespridningsmåttet för biomedicinska analytiker är cirka 1,3 medan det för sjukhusfysiker är cirka 1,6.

– Att sjukhusfysiker har större lönespridning jämfört med biomedicinska analytiker kan förklaras av att de har fler karriärvägar och får möjlighet att ta ett större ansvar jämfört med biomedicinska analytiker. Det är samtidigt förvånansvärt att det trots att det råder brist på biomedicinska analytiker inte verkar påverka lönerna i större utsträckning, säger Kristofer Jervinge, biträdande avdelningschef för kommunikation och påverkan.

Inom privat sektor pekar statistiken på samma resultat, större lönespridning betyder högre löner för hela gruppen. Även här är möjligheten till karriärvägar en förklaring.

Boxplotten illustrerar sambandet mellan lönespridning och generella lönenivåer för utbildningsgrupperna (privat sektor). Lönespridningsmåttet för agronomer är 2 medan det för djursjukskötare är cirka 1,3. 

– Agronomer kan generellt sett arbeta inom ett flertal branscher. Genom att flera rör på sig mer på arbetsmarknaden trissas lönerna upp för professionen som helhet. Även här påverkas lönerna dessvärre väldigt lite sett till den brist på djursjukskötare som råder för närvarande.

De olika professionerna inom landsting och privat sektor här ovan är inte jämförbara i alla delar, exempelvis vad avser utbildningslängd.

Branscher inom privat sektor med stor lönespridning med generellt högre löner är bland annat skogsbranschen, life science och hälso- och sjukvård.

– Det som sticker ut här är IT-branschen som likt läkarna har höga löner trots en liten lönespridning. Sådana grupper utgör undantagen som bekräftar regeln

Lönespridning ger effekt på livslönen

I ett längre perspektiv är målsättningen för de flesta med en akademisk utbildning att de ska tjäna in sin investering under livet. Tyvärr är detta inte fallet för flera i dagsläget.

Enligt Sacos återkommande studier av livslöner tjänar bland annat agronomer och fysiker, där sjukhusfysiker räknas in, in sin utbildning under livet. Biomedicinska analytiker förväntas dock inte tjäna in investeringen i utbildningen.

– De utbildningsgrupper som har bra livslön har också stor lönespridning enligt Naturvetarnas lönestatistik, och vice versa. Om en grupp har fler karriärvägar och utvecklingsmöjligheter, högre lönespridning och högre löner generellt sätt får detta så klart också betydelse för deras livslöner, säger Kristofer Jervinge.

Rörlighet och nya arbetsuppgifter ger effekt

En möjlighet till att påverka löneutvecklingen ligger i rörlighet på arbetsmarknaden och att byta arbetsuppgifter. Löneutvecklingen är betydligt större beroende på om du stannar kvar, eller om du byter jobb.

Naturvetare (medlemmar inom alla sektorer) som: Löneutveckling 2016-2017
Byter arbetsgivare och huvudarbetsuppgift 9,52 %
Byter arbetsgivare men har samma huvudarbetsuppgift 7,82 %
Har samma arbetsgivare men byter huvudarbetsuppgift 5,03 %
Har samma arbetsgivare och samma huvudarbetsuppgift 3,70 %

Tyvärr finns det flera branscher och sektorer där karriär- och utvecklingsmöjligheterna är begränsade, där den enda vägen ofta är att bli chef.

– För att arbeta för en bättre löneutveckling för alla naturvetare satsar vi på att coacha våra medlemmar i att hitta alternativa karriärvägar. Det är också viktigt att verksamheter, inte minst inom offentlig sektor, inser att bättre och fler karriärvägar är nödvändiga för att kunna attrahera bristkompetenser framöver, säger Kristofer Jervinge.

Som medlem kan du logga in och ta del av lönestatistiken i Saco lönesök.

Läs mer om Sacos studier av livslöner.

 

Johanna Rösth

projektledare webb

Kommentarer

Kommentera