Frågor & svar
Nyheter
I panelen på seminariet i Almedalen: Andreas Nyström, Karin Dahlman-Wright, Robert Andersson och Eva Åkesson.

Stipendier skapar A- och B-lag på labb

Postdoktorer måste få riktiga anställningar, menar Naturvetarna och Sulf, som vill avskaffa stipendierna. Företrädare från akademin vill ha kvar stipendierna för att hålla dörren öppen för internationellt utbyte. Det framkom på Naturvetarnas och Sulfs Seminarium i Almedalen.

Publicerad:

Att forskning är ett arbete var alla överens om i panelen på seminariet "Forskning i statens tjänst – men ingen anställning". När det gäller hur finansieringen av postdoks ska se ut är enigheten inte lika stor.

– Trygghet, som rätt till sjuk- och föräldraförsäkring, liksom a-kassa bygger på anställning. Därför hör stipendiefinansiering av forskare inte hemma i staten, säger Robert Andersson, förhandlingschef på Sulf.

Stämmer inte med Sverigebilden

Andreas Nyström, förhandlingschef offentlig sektor på Naturvetarna fyller på:

– Det rimmar illa med den internationella bilden av Sverige. För utländska postdoks som kommer hit råder osäkerhet om vilka villkor som gäller. Det kan också göra att de bästa forskarna väljer bort en forskarkarriär för tryggare anställningar i näringslivet eller utomlands.

Missgynnar kvinnor

Han ser också ett jämställdhetsproblem med stipendier.

– Det blir ett jämställdhetsproblem att man inte har möjlighet att vara föräldraledig med en rimlig anställning – många postdoks är i familjebildande ålder,

Karin Dahlman- Wright, vicerektor på Karolinska institutet, vill inte heller ha ett A- och B-lag på labb med olika villkor, men säger inte nej till stipendier.

– Jättebra att frågan diskuteras. Med stipendier bidrar vi till ökad internationalisering och kan erbjuda fler forskare en fantastisk forskarmiljö. Men systemet får inte missbrukas. De bästa personerna ska väljas, och inte de som är billigast.

Minskat med en tredjedel

Rektorn på Uppsala universitet, Eva Åkesson, är inne på samma spår, men påminner om att stipendierna har minskat i omfattning.

– För tio år sedan gick alla postdoks på stipendier, i dag bara var tredje. Det är en trend som kommer att fortsätta. För doktoranderna är stipendierna i stort sett borta i dag.
Hon menar att stipendierna inte kan avskaffas över en natt. Många forskningsfinansiärer, särskilt de utländska, förutsätter att pengarna används till stipendier. Däremot går en del av stipendierna från EU att omvandla till anställning.

Sulf och Naturvetarna kräver att staten tar sitt ansvar som arbetsgivare och skärper regelverket så att lärosätena inte kan omvandla externa medel till stipendier för postdoktorer.

Varnar för andra försäkringar

– Vi kämpar för jämlika villkor och har försökt hitta andra försäkringslösningar, men har fått nej från kammarkollegiet.

Robert Andersson varnar för att teckna andra försäkringar.

– Det blir sällan bra, och kanske inte heller billigare. Problemet kvarstår efteråt, då forskaren står utanför trygghetssystemen.

Eva Åkesson ser andra risker med att ta bort stipendierna helt.

– Vi vill inte stänga dörren till internationellt utbyte. Att ensidigt, som enda land, säga nej till stipendier skulle inte vara att ta globalt ansvar, säger hon.

Fortsatt dialog

I slutdiskussionen bjuder Mats Eriksson, ordförande för Sulf, in till fortsatt dialog i denna viktiga fråga som har koppling till osäkra anställningsvillkor för forskare inom akademin som helhet.

– Sverige är ett internationellt land, med spelregler som bygger på den svenska modellen där fack och arbetsgivare kommer överens om trygghetslösningar, vilket bidrar till vår konkurrenskraft, sa han.

Eva Åkesson och Karin Dahlman-Wright tackade för inbjudan till fortsatta samtal om arbetsvillkoren på universitet och högskolor.

 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera