Frågor & svar
Nyheter
Saliv förbättrar sårläkningen.

Ska man slicka sina sår?

Är det någon risk att stoppa ett blödande finger i munnen om man inte har något plåster? Finns det i munnen farliga bakterier som kan gå ut i blodbanorna och orsaka blodförgiftning?

Publicerad:

Precis som djuren slickar sina sår så gör vi människor det också ibland, till exempel om vi får ett sår på fingrarna. Det är välkänt att sår läker snabbare om man slickar på dem trots att vi har en hel del bakterier i munhålan. 

Djurförsök har visat att den förbättrade sårläkningen inte orsakas av det mekaniska slickandet som avlägsnar bakterier från såret. Svensk forskning har visat att det istället är slem i saliven som läker sår snabbare. 

Hudceller som kommer i kontakt med saliv börjar producera bakteriedödande peptider. Skadad hud, som redan producerar dessa peptider, ökar sin produktion om den kommer i kontakt med saliv. Dessutom stimulerar saliven de vita blodkropparna att döda bakterier i såret. 

När en inflammation uppstår bildas en mängd vita blodkroppar i munnens slem. Slemmet stimulerar de vita blodkropparna att kasta ut ett ”nät” som dödar bakterierna. Dessa egenskaper hos slemmet kan förklara varför sår i munnen oftast läker snabbare än sår i huden. 

Så om du får ett sår ska du inte sätta ett plåster på det – slicka istället på såret. Visst finns det bakterier i munhålan men faktum är att varje gång du borstar tänderna eller använder tandtråd kommer sannolikt bakterier ut i blodet utan att det leder blodförgiftning.

Text: Diana Tilevik, lektor i systembiologi och Anna-Karin Pernestig, lektor i molekylärbiologi, vid Skövde högskola.