Frågor & svar
Nyheter
Emanuel Åhlfeldt vill inte se mer styrd forskning. Hans recept är samverkan med berörda aktörer, som skolan eller vård.

Så kan mer forskning komma till nytta

En del av den forskning som bedrivs kommer inte alltid till användning. Styrd forskning är lösningen enligt vissa, medan andra menar att vetenskap inte kan styras och planeras.  

Publicerad:

En av anledningarna till att genomförd forskning inte används praktiskt kan vara att den drivs av akademiskt intresse istället för att drivas av ett specifikt behov. 

– Det finns en debatt kring att forskning kanske borde styras, att staten ska peka ut samhällsutmaningar och sedan bestämma forskningen utifrån det. 

Det säger Emanuel Åhlfeldt, som är doktor i sociologi och som förra året skrev en avhandling om svårigheten att ta tillvara på projektresultat inom organisationer. Men han menar också att det inte alltid är bra att planera fram kunskap på det sättet. 

– Många resultat kan ju vara oväntade, men positiva, bieffekter som man springer på under sitt arbete. Ett klassiskt exempel är vaccinet, som upptäcktes av en slump. 

Emanuel Åhlfeldt tror att forskningsresultat skulle kunna komma mer till användning om forskningen bedrevs i samverkan med berörda aktörer, till exempel vården eller skolan. 

– Forskningsresultaten implementerar inte sig själva och många verksamheter står långt från universiteten och forskarverksamheten, säger Emanuel Åhlfeldt. 

Två huvudspår

Forskning utförs som fri grundforskning eller tillämpad forskning. Målet med grundforskning är att samla information och bygga vidare på kunskap medan den tillämpade forskning vill lösa en viss fråga eller ta fram en speciell produkt. Den tillämpade forskningen kan vara mer eller mindre styrd av företag och politiker men kan även drivas fritt av forskare.  

Text: Josefine Hallgren 

Detta är en av artiklarna i serien Forskning som inte blev av.

Det finns vetenskapsmän som för alltid satt avtryck i vår historia och det finns forskning som förändrat vår värld. Och sedan finns det forskning som kanske kunde gjort det, om den fått chansen. Här hittar du alla artiklar:

Hennes arbetsplats försvann

Upp som en sol, ner som en pannkaka

Forskning om kvinnors sjukdomar en bristvara

Radoncentrum kunde gett bättre hälsa

Mer skolforskning skulle stärka eleverna