Frågor & svar
Nyheter

Så funkar det: Semester

Någon gång under vårvintern får du ett mejl från chefen som vill veta när du har önskemål om semester. Du meddelar att du vill ha fyra veckors sammanhängande semester i juli månad. Då går verksamheten på sparlåga, men viss bemanning kommer att behövas. Alla kan alltså inte vara lediga samtidigt.

Publicerad:

Enligt semesterlagen har alla rätt till fem veckors semester per år. Fyra av dessa har du rätt att ta ut sammanhängande under sommaren: juni, juli och augusti, om man inte har kommit överens om något annat i kollektivavtalet. Undantag från semesterlagen och kollektivavtal kan göras vid särskilda skäl, som när arbetsgivarens säkerhet äventyras eller vid risk för samhällsfara.

 

Semesterlagen är dispositiv, vilket innebär att det är möjligt att på arbetsplatsen, genom akademikerföreningen eller motsvarande, förhandla med arbetsgivaren om annan förläggning av semestern. Går det inte att komma överens har arbetsgivaren rätt att själv bestämma när semestern ska tas ut.

 

Många har rätt till längre semester genom kollektivavtalet, där det framgår hur många semesterdagar de anställda har. Har du ett individuellt anställningsavtal som medger fler semesterdagar så gäller det.

 

Semesteråret pågår mellan 1 april och 31 mars, om semesterlagen tillämpas. Semesterlönen tjänas in året innan den tas ut. I dialog med arbetsgivaren kan man komma överens om att semesterlön betalas ut i förskott innan den har tjänats in. Alternativet är att vara ledig utan semesterlön.

 

I flera kollektivavtal sammanfaller semesteråret med kalenderåret. Tillämpningen är mer generös än semesterlagen. Semestern behöver inte tjänas in året innan, utan kan tas ut samma år som anställningen börjar.

 

Intjänad semester kan betalas ut som semesterersättning i pengar till den som slutar sin anställning. På motsvarande sätt blir den som har tagit ut semesterlön i förskott återbetalningsskyldig om anställningen upphör och semestern inte har tjänats in.

 

Enligt semesterlagen är det möjligt att spara semester till nästa år, men max 5 dagar om du har 25 semesterdagar. Har du 30 semesterdagar har du rätt att spara 10 dagar.

 

Missa inte semestertillägget som ger dig 0,43 procent av din månadslön per dag enligt lag. Tack vare kollektivavtalet har de flesta ett semestertillägg som är större.

 

Du kan känna dig nöjd. Du får din semesteransökan beviljad. Om arbetsgivare inte skulle gå dig till mötes, utan själv fattar beslut om förläggning utan en överenskommelse med dig eller det lokala facket måste du i normalfallet få veta det senast två månader innan ledigheten börjar.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera