Frågor & svar
Nyheter
Roboten Nao hjälper till att lära ut ämnen som relaterar till geografi och hållbarhet med hjälp av ett interaktivt bord. Foto: Natalie von der Lehr

Robotar skapar lust för naturvetenskap

Robotar i klassrummet kan avlasta lärare och även öka intresset för naturvetenskap. Forskare vid Uppsala universitet testar om det är möjligt att använda robotar som instruktörer för barn och vuxna.

Publicerad:

– Det som behövs är robotar med sociala färdigheter. Sociala robotar ska i viss mån likna människor i sitt utseende och ge samma sociala signaler som människor, berättar Ginevra Castellano, universitetslektor och ansvarig for The Social Robotics Lab vid Uppsala universitet. 

Ett exempel är en robot som hjälper till med att lära ut ämnen som relaterar till geografi och hållbarhet. En robot och ett barn sitter på var sin sida av ett interaktivt bord, barnet läser kartor eller spelar ett spel om exempelvis hållbara städer och får hjälp av roboten.

– Bordet förmedlar kommunikationen, förklarar Ginevra Castellano. 

Just inom ämnen som teknologi, matematik och naturvetenskap finns det stor potential för robotar i klassrummet, menar Ginevra Castellano.

– Barn gillar robotar och blir väldigt engagerade. Det kan man utnyttja.

Hon betonar att en hel del av arbetet kretsar kring användarna, alltså barnen och lärarna. Forskarna studerar läroplanen och tar också hänsyn till individuella och kulturella skillnader. 

– Det handlar om tvärvetenskaplig forskning där exempelvis datavetare, experter inom robotik men även psykologer och pedagoger ingår. 

Projektet har utförts inom ramen för EMOTE (Embodied perceptive tutors for empathy-based learning (2012-2016) med finansiering från EU.

Text: Natalie von der Lehr