Frågor & svar
Nyheter

Per 2018-09-28

Förslaget verkar inte bygga på någon mer genomtänkt eller gedigen analys. Man skjuter hela den gamla analysen och fördelningen framåt. Ingen sensitivitetsanalys av andra faktorer. Totalkostnaden av och läckaget till den kommersiella förvaltningen t.ex.? Beaktar man att även alla pensionärer betalar full kommunal- och landstingsskatt? Många, men bara en liten andel av alla, behöver gå i pension vid exv. 61.