Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarna vill ha flexibel pensionsålder

Naturvetarna välkomnar höjd pensionsålder, men vill se ett mer flexibelt system med ett större fönster för när man går i pension. Lika viktigt är att skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv genom till exempel karriärväxling.

Publicerad:

Som de flesta andra remissinstanser ställer sig Naturvetarna bakom höjningen av pensionsåldern från 67 år till 69 år. Det kommer alltså att bli möjligt att arbeta kvar med stöd av lagen om anställningsskydd, LAS, till och med fyllda 69 år.

Klara välfärden

Samtidigt höjs åldern för uttag av statlig pension från dagens 61 år till 64 år under en sjuårsperiod.
– I takt med att vi blir allt äldre och friskare behöver vi jobba längre för att klara välfärden. Många av Naturvetarnas medlemmar vill också arbeta efter 65-årsdagen. Men vi hade helst sett ett mer flexibelt system, med möjlighet att trappa ner tidigare och jobba deltid under en period, säger Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna.

Större fönster

Naturvetarna vill att fönstret för när det ska vara möjligt att gå i pension borde sträcka sig över tio år.
– Det skulle skapa större flexibilitet och ge individerna möjlighet att själva avgöra när de ska gå i pension. Det borde ske genom överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Det gäller också att skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv.

Nytändning

– Många behöver en nytändning för att orka arbeta vidare. Det kan handla om karriärväxling, vilket ofta förutsätter kompetensutveckling. Så någon form av omställningsstöd behövs för att förverkliga planerna på höjd pensionsålder, säger Kristofer Jervinge.
Allt talar för att pensionsåldern kommer att höjas, då det finns en bred parlamentarisk överenskommelse om det.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Per 2018-10-04

Allvarligt talat, hur stor del av oss medlemmar ställer upp på "Naturvetarna välkomnar höjd pensionsålder". Varför uttrycka det så? Jag har inte tillfrågats innan jag fick mejlet i förra veckan med länken till den här sidan. Jag skrev i min föregående kommentar om de fundamentala analytiska svagheter som verkar finnas i den tidigare regeringens beställda utredning. Och vi skattebetalare är med och betalar den också...

Anders 2018-10-03

När nu så många medlemmar är intresserade av detta är det dåligt att Naturvetarna inte har ett informationspaket eller liknande om vad gäller och vad finns att tänka på när man vill fortsätta arbeta efter 65. Jag ställt frågor men inte fått några bra svar.

Albert 2018-10-02

Jag undrar ja, över påståendet att vi blir allt äldre och friskare, hur gamla är de siffrorna? I USA har jag hört sjunker medellivslängden. de på mitt jobb som är "överliggare" jobbar vidare för att de måste inte för att de tycker att det är kul. Och talar vi kroppsarbetare så finns det de som är helt slut vid 57. Sedan har jag aldrig fattat varför jag ska jobba vidare när nyanlända och ungdomar knappt får komma in på arbetsmarknaden? Och sedan har jag inte ens kommit in på detta med robotisering och datorisering. Nej, jag tror inte på det. Det är en fattigdoms bomb som kommer.

Per 2018-09-28

Förslaget verkar inte bygga på någon mer genomtänkt eller gedigen analys. Man skjuter hela den gamla analysen och fördelningen framåt. Ingen sensitivitetsanalys av andra faktorer. Totalkostnaden av och läckaget till den kommersiella förvaltningen t.ex.? Beaktar man att även alla pensionärer betalar full kommunal- och landstingsskatt? Många, men bara en liten andel av alla, behöver gå i pension vid exv. 61.

Sofie Nylander 2018-09-28

Höjd ålder för att få statlig pension tycker jag är ett mycket dåligt förslag. De som har ett fysiskt och/eller psykiskt påfrestande jobb orkar ofta inte arbeta till 64. Ökad valfrihet för när man tar pension är däremot mycket bra om man höjer grundpensionen så att även lågavlönade kan ta ut pension innan de fyller 64.

Sabine 2018-09-28

Jag saknar en diskussion om a-kassan. Idag har man bara rätt till a-kasseersättning upp till 65 år. Om arbetslivet skall förlängas måste även tryggheten förlängas. Vi kan inte fortsätta att tvångspensionera arbetslösa äldre som då får lägre pension livet ut. En annan punkt är att pensionärer straffas med högre skatt trots att i alla fall statsanställda efter 67 (senare 69) år inte får jobba vidare. Därför måste jobbskatteavdraget ges även till pensionärer som har fyllt LAS-åldern.
Kommentera