Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarna säger nej till inskränkt strejkrätt

Hamnkonflikten i Göteborg rimmar illa med den svenska modellen, menar Ylva Johansson som vill utreda en begränsning av strejkrätten. Naturvetarna och 22 andra Saco-förbund menar att det skulle öppna för sämre arbetsvillkor.

Publicerad:

Ylva Johanssons förslag har fått många fackförbund att reagera. I en undersökning från Arbetsvärlden säger 20 av 23 Saco-förbund nej till en inskränkning av strejkrätten. Inget förbund säger ja.
Naturvetarna är ett av Saco-förbunden som tydligt säger nej till att begränsa strejkrätten.
– Det vore förhastat att ändra lagen på grund av just den här händelsen. I det stora hela fungerar den svenska modellen väldigt bra, där parterna kommer överens om spelreglerna. I en internationell jämförelse är det få konflikter på svensk arbetsmarknad. Det är en konkurrensfördel för Sverige, säger Ivar de la Cruz, ordförande för Naturvetarna.

Ändrar maktbalansen

Han menar att uppdraget till utredaren är så utformat att det skulle förändra balansen på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel.
– Om fredsplikt införs för konkurrerande fackförbund får det stora konsekvenser även för akademiker, som ofta jobbar hos arbetsgivare där det finns flera fackförbund att välja mellan. Det skulle dessutom innebära ett ingrepp i föreningsfriheten.

Öppnar för avtalsshopping

Ivar de la Cruz ser också en risk i att en inskränkning av strejkrätten öppnar för så kallad avtalsshopping där arbetsgivarna kan välja det avtal som är mest förmånligt för dem.
Han får medhålla av strejkforskaren Christer Törnqvist, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, som varnar för att inskränka strejkrätten. Det menar han skulle öppna för arbetsgivare som vill slippa de stora och starka fackförbunden och deras möjligheter till sympatiåtgärder.

 

Vad gäller konflikten i Göteborgs hamn?

Den segdragna hamnkonflikten i Göteborg har fått diskussionens vågor att gå höga långt utanför västkustens farvatten. Bakgrunden är att Hamnarbetarförbundet, som är en utbrytargrupp från LO, inte får teckna kollektivavtal med arbetsgivaren APM Terminals.

Det betydligt större fackförbundet Transport har kollektivavtalet. För att tvinga fram ett eget kollektivavtal genomförde Hamnarbetarförbundet en strejk under åtta timmar förra året, och även övertidsblockad och blockad mot nyanställningar.
Men APM Terminals håller emot och menar att kollektivavtalet med Transport gäller. Hamnarbetarna är inte nöjda med villkoren i Transports avtal, och vill alltså teckna ett eget med bättre villkor. I Göteborgs hamn är de flesta hamnarbetare med i Hamnarbetarförbundet.

Fredsplikt gäller inte

Normalt råder fredsplikt under avtalstiden, men eftersom Hamnarbetarförbundet inte är bundet av något kollektivavtal är det fritt fram för förbundet att vidta stridsåtgärder.
Detta gillar förstås inte arbetsgivaren som svarade med att kräva en lagändring, som går ut på att inskränka strejkrätten. Konflikten har gjort att utländska rederier har valt bort Göteborgs hamn, vilket är till nackdel för miljön och att jobben här hemma blir färre.

Det lyssnade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på och menar att det strider mot avsikten med den svenska modellen. Därför tog hon initiativ till att utreda möjligheten att göra en lagändring.

Palle Liljebäck

chefredaktör