Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarna pratar kompetensförsörjning med regeringens Life Science-kontor

Naturvetarna har träffat Jenni Nordborg, chef för regeringens Life Science-kontor, för att prata kompetensförsörjning. På mötet betonade förbundsordförande Per Klingbjer och utredare Marita Teräs på Naturvetarna, vikten av att Sveriges hela kompetensresurs tas tillvara.

Publicerad:

Life Science och hälso- och sjukvård är framtidssektorer som i dagsläget sammantaget sysselsätter drygt 23 000 naturvetare utöver yrkesspecifik kompetens i form av läkare och ingenjörer. Förändringstakten är hög och mer än någonsin behövs en nationell samordning och dialog om hur Life Science-branschens mer långsiktiga kompetensbehov ska kunna tillgodoses.

Regeringens Life Science-kontor samordnar regeringskansliets arbete när det gäller Life Science, vilket i praktiken innebär ett uppdrag att implementera ett nytt arbetssätt som involverar tjänstemän på tre departement. Statssekreterarna på Närings-, Utbildnings- och Socialdepartementet har tillsammans med Jenni Nordborg i och med detta nyckelroller när det gäller att säkerställa att Sverige förblir en ledande nation inom Life Science.

I nuläget pågår på kontoret ett intensivt arbete för att få fram en färdplan för att vid årsskiftet har en övergripande strategi klar. Jenni Nordborg ser Naturvetarna som en resurs i detta arbete och förbundet kommer att ta tillvara möjligheterna att bidra med konkreta inspel.

Marita Teräs

utredare

Kommentarer

Kommentera