Frågor & svar
Nyheter

Naturvetare får vården att funka

Många naturvetare arbetar lite i skymundan inom hälso- och sjukvården. Naturvetarna vill lyfta dem som varje dag gör hjälteinsatser för patienterna.

Publicerad:

Att naturvetare har nyckelroller inom hälso- och sjukvården är inte så känt. Det vill Naturvetarna ändra på. Många naturvetare arbetar där och får sjukvården att fungera. Det handlar om allt från forskning och utveckling till analyser, utredningar och IT.

– Vi kommer att jobba på flera fronter för att lyfta naturvetare och visa på deras betydelse i hälso- och sjukvården. I det ligger att påverka politiker och sjukhusledningar, men också allmänheten, säger projektledare Marita Teräs på Naturvetarna.

Karriärvägar

Ännu ett syfte med projektet är att landsting och regioner ska bli attraktiva arbetsgivare för att säkra kompetensförsörjningen och en sjukvård av högsta kvalitet.

– Det handlar om att skapa karriärvägar och ge möjligheter till kompetensutveckling. Det har koppling till lön, som ska vara individuell och baseras på prestation och ansvar, i enlighet med de avtal som Naturvetarna tecknar 

inom med regioner och landsting.

Med större inflytande över sin egen arbetssituation, menar Marita Teräs att kompetensen kommer bättre till nytta och nya behandlingsmetoder kan nå patienten snabbare.

Medicinska framsteg

Konkurrensen om kompetens hårdnar på arbetsmarknaden. Enligt Arbetsförmedlingen har var tredje arbetsgivare svårt att hitta rätt medarbetare.

– Därför behöver regioner och landsting fundera på hur de ska bli attraktiva och klara kompetensförsörjningen. Naturvetarna är gärna en diskussionspartner i det arbetet.

Den medicinska utvecklingen och digitaliseringen går snabbt och det gäller att ha rätt kompetens för att kunna dra nytta av framstegen. Inom diagnostik, nutrition och förebyggande hälsoarbete ökar efterfrågan på naturvetare.