Frågor & svar
Nyheter

Ministern som vill få fler att köra hållbart

Etanol som drivmedel är en pusselbit på vägen till det fossilfria samhället. Vi tog rygg på finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund när han besökte Lantmännen Agroetanol i Norrköping.

Publicerad:

Många pratar om den cirkulära ekonomin och den nya bioekonomin. Agroetanol visar hur den gröna omställningen kan se ut i verkligheten.
Så inte undra på att Per Bolund ville komma dit på besök. En ministers våta dröm kanske etanolen kan beskrivas som.
– Det här är ett strålande exempel på hur miljöteknik kan skapa nya gröna jobb, säger han samtidigt som ett släp lastat med spannmål tutar på oss och vill fram.
Det är dags för dagens sista och sjuttionde leverans av den åtråvärda råvaran som odlas på Östgötaslätten. Fodervete passar bra för tillverkning av etanol, då råvaran är rik på kolhydrater.

Grön kemi

I gigantiska silos förvaras vetet som omsätts på tio dagar, innan det har förädlats till etanol, proteinrikt foder och grön koldioxid.
– Grön kemi är spännande och ett bevis på att hållbarhet, genom innovativa lösningar, är en väg framåt. Samarbetet med Eon där industrier kopplas ihop är ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi.
Energibolaget ligger granne med Agroetanol. Samarbetet dem emellan brukar beskrivas som ett av världens mest effektiva energisystem.
– Vi producerar energi som används fyra gånger innan den går till spillo. Det är galet resurseffektivt, och 2025 är målet att våra bränslen ska vara helt förnybara, säger Stefan Hansson på Eon entusiastiskt.

Spillvärmen används

Han framhåller tillit, samarbete och transparens som framgångsfaktorer i detta projekt. Digitaliseringen menar han kan ge ännu en skjuts framåt, där energin kan användas mer effektivt i bostäderna.
Det hela går till så att Eon levererar grön el och ånga till Agroetanol. Spillvärmen i form av hetvatten går tillbaka till Eon som förser Norrköpingsborna med fjärrvärme.
Mer än etanol produceras. När vetet och brödresterna har tömts på energi kan ett proteinrikt foder utvinnas.
– Det gör att mindre soja behöver importeras, säger Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen, som äger Agroetanol.
Han förklarar att det finns en potential att producera mer etanol i Sverige.
– I dag odlas det på 2,5 miljoner hektar, som kan växlas upp till 3 miljoner hektar åkermark. För att förse Agroetanol med råvara behövs 0,1 miljoner hektar.

Önskelista till ministern

Alarik Sandrup påpekar att upp till tio gånger mer biodrivmedel än i dag skulle kunna produceras i Sverige. Det skulle minska importbehovet.
Han presenterar en önskelista på vad regeringen borde göra för att det ska bli lönsamt att producera mer i Sverige. Det handlar bland annat om handelsvillkor för etanol och konkurrensneutrala villkor, liksom att tillsätta en utredning om hur svensk produktion kan öka.
– Att öka självförsörjningen är viktigt, säger Per Bolund utan att ge några löften om att gå Lantmännen till mötes.

Ökad inblandning

Han är desto mer sugen på att öka inblandningen av etanol i drivmedel, vilket kommer att ske från och med 1 juli.
– Det är rätt väg att gå för att stimulera den här produktionen.
Men är det realistiskt att Sverige ska bli fossilfritt 2045?
– Koldioxidneutralitet är mer rätt uttryckt, då handeln med utsläppsrätter ingår som en pusselbit. Om vi tittar i backspegeln på omställningar som tidigare har gjorts så har det gått lättare än man trodde. Nu ser vi att det händer mycket i världen, där Kina går i täten.
Per Bolund framhåller kolfri stålframställning som nu sker i pilot, vilket Sverige är först med.
– Draghjäpen från näringslivet, som Hagainitiativet där Lantmännen ingår, ger fart åt omställningen. Att satsa på förnybart är också bra för affärerna, med allt mer miljömedvetna konsumenter, som vill vara en del av lösningen.
Det ligger förstås en konsumentminister varmt om hjärtat.
- Att ekologisk mat ökar är glädjande. Jag vill också se en breddning i mathållningen, med mindre rött kött, som dessutom är positivt för hälsan.

Cykla mer


Stimulanser behövs för att snabba på omställningen. Ett sådan exempel är skatteavdrag för reparationer. Det ska löna sig att laga saker som går sönder. Billigare elcyklar är ett sätt att få folk att cykla mer.
Han lever som han lär och cyklar till jobbet även vintertid, utan att få draghjälp från el. Och han tankar sin bil med etanol.
Men flygskatten, är den verkligen tillräcklig?
– Den är ett första steg för att få flyget att betala sina miljökostnader, säger han.
Hur ser du på skogens roll?
– Den är jätteviktig, Inte minst för att lagra in kol i byggnader. Målet är att hälften av alla nya hus ska byggas i trä.
Det känns rätt avlägset när man ser alla nybyggen runt om i landet med betong i stommen. Men det finns positiva tecken. Samma dag som jag möter Per Bolund planeras en skyskrapa i trä att byggas i Tokyo.
– Även Preems satsning på biodiesel ger möjligheter.

Fler naturvetare behövs

Räcker skogen och hur påverkas den biologiska mångfalden?
– Vi har en nettotillväxt i dag med ett skogsförråd som ökar. Jag är övertygad om att det går att kombinera med ökade miljöhänsyn och skydd av nyckelbiotoper.
För att klara den gröna omställningen behövs både naturvetare och ingenjörer.
– Här gäller det att få fler unga att intressera sig för naturvetenskap, som är det häftigaste som finns, säger biologen. Fler än vi i regeringen har ett ansvar för återväxten av naturvetare.
Naturvetenskapen kan visa om det är klimatsmart att till exempel odla etanol för att driva bilar. Enligt Alarik Sandrup på Lantmännen finns det beräkningar som visar att klimatvinsten är betydande.
– En energienhet in ger fem tillbaka, där fotosyntesen gör jobbet, säger han övertygande.
Vid sidan av biodrivmedel är solceller och vindkraft viktiga för att klara omställningen.
– Mycket av tekniken finns redan i dag. Därför är det inte särskilt utmanande att nå målen, säger han optimistiskt.

FAKTA

Bra för klimatet

– Den mesta bensin som säljs i dag har 5 procent inblandning av etanol.
– 90 koldioxidreduktion uppnås för tunga fordon som tankar ED95.
– E85 kör många personbilar på idag och går att tanka på de flesta bensinmackar. Klimateffekten uppgår till 80 procent räknat på koldioxidreduktion, enligt Lantmännen.

Vete in – etanol ut

Ägs av bondekooperationen Lantmännen och omsätter 1,9 miljarder kronor per år.
Så funkar det:
Vete (95 procent av råvaran) och brödrester levereras till fabriken. Det processas till etanol, foder och koldioxid för tillverkning av kolsyra.
I framtiden hoppas man också kunna utvinna etanol ur cellulosa och tillverka gluten och livsmedel.

Per Bolund

Aktuell: Finansmarknads- och konsumentminister.
Utbildning: Biolog.

Palle Liljebäck

chefredaktör