Frågor & svar
Nyheter
Resultat från skolforskning tar tid att få fram.

Mer skolforskning skulle stärka eleverna

Det forskas för lite på pedagogiska metoder inom skolan. Dåliga skolresultat kan vara en av konsekvenserna när forskningen uteblir.

Publicerad:

Inom många forskningsområden finns ofta stora resurser till forskning, i förhållande till vad som läggs på undervisning. Inom pedagogiken är det tvärtom. Det satsas stort på att utbilda lärare, men desto mindre på att forska om pedagogik. 

Christian Lundahl är professor i pedagogik vid Örebro universitet och han menar att det här påverkar eleverna.  

– Om det saknas studier kring bra undervisningsmetoder riskerar vi att eleverna inte lär sig tillräckligt mycket. 

Elevers kunskap har varit ett hett debattämne de senaste åren. Debatten har framförallt kretsat kring matematikkunskaperna. 

– Här kan forskningen bidra, till exempel genom att ta fram metoder för hur elever lär sig algebra på bästa sätt. Men det är viktigt att komma ihåg att resultaten inte är översättningsbara, den undervisning som fungerar i mellanstadiet kanske inte fungerar i gymnasiet.  

En av anledningarna till att forskningen inte får så stora anslag kan vara att det är svårt att se direkta resultat.   

– Jämför med teknikforskning som leder till en konkret produkt eller upptäckt, då är det lättare att se resultaten. Pedagogikforskning är mer långsiktig, avslutar Christian Lundahl.

Många berörs

Lärarkåren är en av Sveriges största yrkesgrupper. Bara i grundskolan arbetar drygt 86 000 lärare, tillsammans med 1 miljon elever. [Källa Skolverket] Elever, lärare och övrig personal utgör tillsammans en enormt stor grupp som berörs av att forskningen är bristfällig. 

Text: Josefine Hallgren 

Detta är en av artiklarna i serien Forskning som inte blev av.

Det finns vetenskapsmän som för alltid satt avtryck i vår historia och det finns forskning som förändrat vår värld. Och sedan finns det forskning som kanske kunde gjort det, om den fått chansen. Här hittar du alla artiklar:

Hennes arbetsplats försvann

Upp som en sol, ner som en pannkaka

Forskning om kvinnors sjukdomar en bristvara

Radoncentrum kunde gett bättre hälsa

Så kan mer forskning komma till nytta