Frågor & svar
Nyheter

Manifestation för vetenskap

Lördag 14 april var det March for Science, en manifestation för vetenskapen. Samtidigt startade #Hurvetdudet, en kampanj för att öka kunskapen bland svenska politiker och allmänhet om vikten av forskningsbaserad kunskap som beslutsunderlag. Naturvetarna är en av deltagarna i #hurvetdudet.

Publicerad: Uppdaterad:

I år är det valår och viktigare än någonsin att ha en forskningsbaserad kunskap som beslutsunderlag för en positiv samhällsutveckling. Kampanjen #Hurvetdudet? vill öka kunskapen bland svenska politiker och allmänheten om vad vetenskap är, hur forskning går till, hur olika forskningsrön kan värderas och varför forskningsbaserad kunskap behövs som beslutsunderlag.

– I tider av fejkade nyheter och en ökad spridning av desinformation, när ett svenskt parlamentsval på allvar kan komma att präglas av rörelser som medvetet vill påverka utgången, då behöver vi göra insatser för att värna kunskapsbildningen i samhället, säger Johan Ahlgren, chef för Kommunikation och påverkan på Naturvetarna.

Naturvetarna är en av mer än 70 organisationer som deltar i kampanjen som vill öka kunskapen om vikten av vetenskap.

– Vi deltar i #Hurvetdudet för att det är viktigt att öka kunskapen om att bilda sig uppfattningar och åsikter utifrån riktig kunskap. En stor del av våra medlemmar är forskare eller på annat verksamma inom vetenskapssamhället. Vad Naturvetarna kan göra är att låta den kunskap, baserad på forskning, som de producerar blir mer synlig och bättre kommer till användning när politiker och allmänhet fattar beslut.

Kampanjen #Hurvetdudet? fortsätter fram till valet och alla kan engagera sig. Ställ frågan "Hur vet du det?" till beslutsfattare, medmänniskor och dig själv. Naturvetarna kommer att delta genom att lyfta frågan i den offentliga debatten.

I SvD Debatt skev Naturvetarna tillsammans med flera andra organisationer om "Viktigaste valfrågan är: Hur vet du det?"

Läs mer om kampanjen #hurvetdudet på www.hurvetdudet.nu

March for Science och kampanjen #Hurvetdudet? samordnas av Vetenskap & Allmänhet.

Johanna Rösth

projektledare webb

Kommentarer

Dr F 2018-04-19

Tänk om svensk migrationsdebatt hade varit präglad av den kunskap och forskning som t ex Jan Ekberg och Joakim Ruist presenterat istället för de känslor och det flockbeteende som var så dominerande? Inte heller forskningen står fri från tidsandan, om nu någon trodde det.

Tomas Lindgren 2018-04-13

Av talarlistan för manifestatione på Norrmalmstorg ser det ut som om enbart makthavare av olika slag kommer att tala. Den enda forskaren tycks vara Åsa Wikforss. Makthavarna kan i och för sig ha forskarbakgrund men i så fall har de hittat något som är intressantare än att forska, nämligen att ha makt.. Och makten behöver inte bry sig om rationell argumentering utan har som enda mål att vinna.
Kommentera