Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

MÅNADENS FRÅGA: Kan fler öronmärkta föräldradagar ge ett mer jämställt arbetsliv?

Tre pappamånader blir fem, enligt ett utredningsförslag. Tanken är att försäkringen ska bli mer jämställd och att fler pappor ska ta ut föräldraledighet. Nu vill vi veta vad du tycker om att reservera fem månader till vardera föräldern?

Här kan du läsa om utredningsförslaget.

Publicerad:
Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kemisten 2018-01-19

Nej, fler öronmärkta månader gör inte föräldraskapet mer jämlikt. Enda som händer är att fler dagar brinner inne när barnet når brytgränsen. Jämlikhet fås då löneskillnaderna mellan kvinnor och män med lika arbete försvinner. Dessutom måste kraven på att en chef alltid ska vara tillgänglig bort! Det innebär nämligen att man arbetar även under föräldraledighet. En annan sak är att direktreklam ang. barnet ska skickas till båda vårdnadshavarna inte enbart till mamman som nu. Anmärkningsvärt att barninfo skickas till mamma och bankinfo (gällande gemensamma saker) till pappa/herren i huset.

Sofie 2018-01-17

Fler öronmärkta föräldradagar ger ökad jämställdhet. På Island har man öronmärkt föräldradagarna så att 1/3 måste tas ut av pappan och 1/3 av mamman och 1/3 är valfritt. Det borde även införas i Sverige.

Per 2018-01-15

Självklart ska föräldraförsäkringen vara individuell, d v s alla dagar ska vara kopplade till barnet, men därutöver inte öronmärkta alls. Jag är man, har själv två barn och tog ut drygt hälften av högnivådagarna för det ena av dem, något mindre för det andra. Men jag betackar mig för ännu hårdare likformning av barnfamiljerna. Jag räknar med att Naturvetarna/SACO tar kraftigt avstånd från den typen av hårdhänt ekonomisk styrning.

Djursjukskötare o mamma 2018-01-12

Kan inte politikerna bara sluta med att lägga sig i våra privatliv och hur vi delar upp vår omvårdnad om vårt barn. Vi når inte ett jämställt samhälle genom att tvinga föräldrar att dela på föräldradagarna på ett visst sätt. Låt oss sköta det själva! Om vi verkligen vill att samhället ska bli jämställt se till att kvinnors arbete premieras lika högt som männens, om kvinnors lön blir jämnställd med männens DÅ kommer vi ett steg närmare jämnställdhet som kommer få följdeffekter som fortsatt leder vidare till ett alltmer jämnställt samhälle! Med ökade löner till kvinnor ökar möjligheterna för föräldrar att välja vem som ska vara hemma med barnet/barnen utan att familjens ekonomi går åt skogen. Det är först då och endast då vi får möjligt att faktiskt nå ett jämställt samhälle. Allt annat är bara skenmanövrar som ska föreställa försök till att skapa ett jämnställt samhälle utan att faktiskt behöva mena det.

Låt familjerna bestämma själva! 2018-01-12

Självklart så ska vi fortsätta jobba för ett jämställt samhälle. Det finns alldeles för många kvinnor med för låg lön och pension jämfört med män. Men att återigen straffa kvinnorna som vill vara hemma med sina barn tycker jag är fel. Jag har svårt att tro att 2-3 år av ett 45-50 årigt arbetsliv är det som är avgörande. Varför skulle det bli mer jämställt av att jag är hemma 1 år mindre från arbetet? Dessutom läggs föräldraförsäkringens fokus på kvinnorna, och man bortser från barnen. Jag anser att vi ska göra det som är bäst för barnen. Kan vi enas om att alla föräldrar gör det bästa för sina barn? Utifrån varje familjs förutsättningar? Och att alla inte jobbar mån-fre 8-17? Jag lever i ett jämställt förhållande. Min man är ofta ensam hemma med våra barn när jag är på jobbet. Han leker och umgås med barnen, och självklart gör han även hushållssysslorna, städar, diskar, lagar mat etc. Det har han möjlighet att göra eftersom att han har ett skiftgående arbete, vilket innebär att han är borta många timmar när han jobbar, men har sedan fri-dagar då han är ledig 4-5 dagar i sträck och kan vara med våra barn. Men vad säger försäkringskassans statistik om oss? Jo, att kvinnan tagit ut de flesta dagar och mannen nästan inga, alltså är vi inte jämställda.

Fysikern 2018-01-12

Jag och min sambo väntar vårt första barn om ca en och en halv månad. Jag har alltid varit för jämställdhet och har väl alltid haft föreställningen om att om jag någonsin skaffar barn så kommer jag och min partner att dela lika på föräldraledigheten. Jag tror att det är bra för barnet att få tid att knyta an till båda föräldrarna då det är litet. Men i praktiken är situationen inte alltid så perfekt tillrättalagd att detta scenario är möjligt. Min sambo driver t ex ett företag tillsammans med en annan person och kan inte ta ledigt hur som helst för då förlorar företaget intäkter och det drabbar även hans kollega. Trots att jag tjänar mer än min sambo kommer han alltså inte att kunna vara pappaledig alls - än mindre i 3-5 månader, vilket innebär att all eventuell öronmärkt tid för pappan med barnet brinner inne för vår del. Dvs barnet kommer att få totalt mindre tid med oss föräldrar innan det blir tvunget att börja på dagis. Jämställdhet är något som vi måste jobba för att uppnå i samhället och på arbetsmarknaden, men att öka på de öronmärkta pappamånaderna skulle slå hårt mot barn och föräldrar i samma situation som vi, som vill spendera tid med sitt barn.

Jenny Löwerot 2018-01-12

Innan jag fick barn tyckte jag att föräldrarna skulle få bestämma själva men nu är jag för en individuell föräldraförsäkring. Har sett/hört alltför många mammor som inte låter fäderna få vara hemma utan kräver deras dagar. Och folk som chockades av att jag jobbade heltid när sonen "bara" var 1 år, fast gossen själv valde att sluta helt med amning vid 7,5 månader och med en månad tillgodo innan hans pappa påbörjade sin föräldraledighet. Dessutom frodas myten att det skulle vara ekonomiskt fördelaktigt att låta den med lägst inkomst ta ut föräldrapenning, fast det bara gäller om man har lön på varsin sida om brytpunkten. Själv kommer jag ge några fp-dagar åt sambon så att vi kan "pungslå" staten på mer pengar ;-)

Agronomen 2018-01-12

Jag förstår inte allt prat om att staten bestämmer över människors liv i den här frågan. Det är inte någon som bestämmer hur länge mamman respektive pappan ska vara hemma- det gör man själv! Vad staten gör är att ge en fantastisk möjlighet att som förälder vara hemma med sina barn och samtidigt få betalt för det! Känns det då inte rimligt att staten ger lika mycket till pappan som till mamman?

Forskarmamma 2018-01-12

Det blir knappast mer jämställt om det tvingas dagar till pappan, varje familj måste ju få bestämma själv vad som är bäst för dem. Först var jag hemma ett år och sen min man 6 månader. Min arbetssituation är mer osäker då jag går på småprojekt hela tiden och inte har en fast anställning, förlorade min anställning bara för att jag blev föräldraledig. Fick några nya projekt, så min man kunde vara hemma. Men om jag inte fått det, skulle min man tvingats vara hemma samtidigt som jag var arbetslös. På vilket sätt skulle de gynnat oss och gjort samhället mer jämlikt? Se till att öka kvinnornas lön på arbetsmarknaden och förbättra tjänsterna så fler har tillsvidareanställning. Det är helt befängt att jag ska kunna ha jobbat i 11 år på universitet utan att få en tillsvidaretjänst och dessutom blev utkastad ur systemet bara för att jag ville ha barn!

Molekylärbiolog nummer 2 2018-01-12

Jag är för. Ju fler åtgärder som sätts in för att främja att föräldraledigheten delas lika (varför inte helt lika? it takes two to tango), desto bättre tror jag att det blir för framtida kvinnor att "droppa bomben" om att man är gravid för arbetsgivaren. Som kvinna ses det genast som ett problem, och antas att man kommer att vara borta 1-1.5 år, medans mannen får några ryggdunk "bra jobbat", och antas vara borta max tre månader. (Jag hoppas naturligtvis att detta inte stämmer för alla!). I båda riktningarna ger detta upphov till stresskänslor för ambitiösa blivande föräldrar som känner dubbelt dåligt samvete. Om det hade varit lagstadgat med mer jämlikhet föräldraledighet där pappan tar fler månader, så hoppas jag att kvinnor i framtiden slipper bära "hundhuvudet" för graviditeten.

Biologen 2018-01-12

Det som är riktigt tråkigt i det här förslaget är ju att man kortar av dagarna med TRE månader samt minskar möjligheten att jobba deltid. Möjligen är det bättre för karriären, men att mammorna gynnas av att känna sig ännu mer otillräckliga och stressade kommer bara göra att ännu fler går in i väggen. Och barnperspektivet missar man ju helt. Är det verkligen staten som ska ha hand om barnen och inte föräldrarna? Jag tycker det är helt sjukt faktiskt.

Lennart Robertson 2018-01-12

Det var förmodligen ett misstag att inte göra föräldraförsäkringen individuell från början. Om den var tänkt att ge barnet tillgång till båda föräldrarna så blir det något märkligt att svaret på det oftast är mamman. Tyvärr är det väl ofta mannens arbetsplats som bestämmer hur mannens uttag ser ut. Attityder typ: visst kan du vara föräldraledig men jobbet måste blir gjort, eller du förstår väl vad det betyder för din karriär! En individualisering av föräldraförsäkringen skulle kanske kunna vara normerande för attityden till föräldraskap på arbetsmarknaden.

Mamma 2018-01-11

Varför detta tjat om att öronmärka och tvångs jämställa?! När förlorade vi vår rätt att bestämma själva över våra liv? De kanske inte alltid handlar om pengar när mamman är hemma mer utan en fråga om vem som vill vad mest. I vissa fall är det tom omöjligt för den ena parten att ta ut sin ledighet då denna är egen företagare som inte kan ta ledigt. Ex har lantbrukare MYCKET svårt att ta föräldraledigt då de inte bara kan lämna sina djur att klara sig själva i fem månader. Detta innebär att flera dagar kommer brinna inne och de kommer spenderas mindre tid med barnet hemma och den får börja tidigare på dagis. Men de är väl genomtänkt av staten då mindre föräldrapengar behöver betalas ut. Mer makt till folket! Låt oss bestämma över våra egna liv. De är ju inte brottsligt att vilja vara hemma med barnen så varför måste de till lagar och paragrafer som styr hur vi gör?

Albert 2018-01-11

Hu finns det ju nått som heter biologi och ja som man har ju inte maten om man får vara så fräckt reaktionär ; ) Sedan kan jag inte se vad som skulle bli så jämställt med det. Känns mer som ännu ett samhälls experiment. Skulle man varit riktigt modig så skulle man gett båda föräldrarna ett år var. Nu kortar man dessutom ner åldersgränsen om jag inte missuppfattat det. För det är nu när barnen börjar bli tonåringar som jag tror man som pappa gjort mest nytta. Annars var vi båda hemma då min fru blev arbetslös, det var knappert men en härlig tid.

Ilu 2018-01-11

Man kan inte tvinga folk att vara föräldrarledig. Ellet är det ett fult sätt att få mamorna att komma tillbaka till arbetsplatsen snabare?? Varje familj ska planera själv ...

Djursjukskötare o mamma 2018-01-11

Kan inte politikerna bara sluta med att lägga sig i våra privatliv och hur vi delar upp vår omvårdnad om vårt barn. Vi når inte ett jämställt samhälle genom att tvinga föräldrar att dela på föräldradagarna på ett visst sätt. Låt oss sköta det själva! Om vi verkligen vill att samhället ska bli jämställt se till att kvinnors arbete premieras lika högt som männens, om kvinnors lön blir jämnställd med männens DÅ kommer vi ett steg närmare jämnställdhet som kommer få följdeffekter som fortsatt leder vidare till ett alltmer jämnställt samhälle! Med ökade löner till kvinnor ökar möjligheterna för föräldrar att välja vem som ska vara hemma med barnet/barnen utan att familjens ekonomi går åt skogen. Det är först då och endast då vi får möjligt att faktiskt nå ett jämställt samhälle. Allt annat är bara skenmanövrar som ska föreställa försök till att skapa ett jämnställt samhälle utan att faktiskt behöva mena det.

Fia 2018-01-11

Håller med ”Molekylärbiologen ovan”. Vi delade så gott som helt lika och var hemma 1,5-2år med båda barnen innan förskolestart. Min man säger att för honom var första månaden mest en omställning och därefter får både han och barnet ut mer av att vara tillsammans. Alla borde prova minst två månader på heltid med barnet säger han. Synd att jämställdhetsbonusen togs bort.

KattaKarin 2018-01-11

Känns helt självklart och egentligen märkligt att det inte kommit tidigare. På tiden alltså!

Molekylärbiologen 2018-01-11

Förutsatt att båda föräldrarna vill ha en grundläggande anknytning till sitt barn och är mån om ett jämlikt förhållande sinsemellan så är det väl inte mer än rätt att man satsar på att dela på föräldraledigheten. Man behöver inte köpa allt nytt och dyrt inför en ny bebis, man behöver inte en stor villa och ett topplån som måste betalas av, osv. Vill man vara hemma båda två så går det att lösa för majoriteten av föräldraparen, men de flesta vill inte och kommer med alla möjliga undanflykter.
Kommentera